info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare varnar för löneglidning

Sveriges Byggindustrier (BI) spår fortsatt tillväxt i branschen. Trots att kostnadsökningarna varit måttliga hittills varnar BI nu bland annat för löneglidning.

Det blir fortsatt högkonjunktur i byggbranschen under hela 2007 och också 2008. Det tror BI som pekar på en kraftig ökning av privat anläggningsbyggande, lokalbyggande och fortsatt tillväxt i bostadsbyggandet som orsaker.
BI konstaterar att prisökningarna hålls bättre under kontroll i den här högkonjunkturen, jämfört med tidigare fleråriga konjunkturtoppar. Men nu är resursläget ansträngt. Prisökningar på material och löneglidning riskerar att bli högre framöver, tror Lars Jagrén, chefekonom på BI.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare varnar för löneglidning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig