info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare döms till böter

En byggnadsarbetare fick svåra skallskador i en fallolycka. Nu döms arbetsgivaren till att betala företagsbot för brott mot arbetsmiljölagen.

Norrtälje tingsrätt dömer arbetsgivaren till att betala 150 000 kronor i företagsbot och dagsböter på totalt 12 000 kronor.
Det var i september förra året som byggnadsarbetaren tillsammans med en lärling höll på med att lägga tak på hus ute i Stockholms skärgård. Vädret var ostadigt och det regnade. Detta gjorde att man lade papp över råsponten, och delvis även över en sträcka där det inte fanns någon råspont. Vid ett tillfälle tog byggnadsarbetaren några steg bakåt på den del av pappen som inte bar, och han störtade med huvudet före ner på ett betonggolv. Fallhöjden var cirka 4,5 meter.

Enligt läkarintyget var skallskadorna efter fallet livshotande men byggnadsarbetaren klarade sig. Dock finns dock risk för bestående men. Byggnadsarbetaren, som är i 30-årsåldern, har fortfarande besvär efter olyckan: känselbortfall i fingrar, synnedsättning på båda ögonen, och trötthet. Detta har bland annat lett till att Transportsstyrelsen dragit in hans körkort.

När arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på arbetsplatsen i samband med olyckan förra hösten, visade det sig att ingen typ av fallskydd användes på arbetsplatsen. Tingsrätten konstaterar att olyckan inte skulle ha inträffat, om byggnadsarbetaren hade haft livlina.

Tingsrätten dömer ofta till en högre företagsbot än 150 000 kronor. Åklagaren yrkade på en företagsbot på 800 000 kronor. Men tingsrättens ansåg att företagsboten ska ligga på en nivå som motsvarar straffskalan för det aktuella brottet. Enligt tingsrättens bedömning var det inte frågan om ett medvetet risktagande av allvarligt slag, utan brottet bottnar i oaktsamhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare döms till böter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig