info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetare utnyttjade på Skanskabygge – hotades med döden

Finsk tv avslöjar ikväll allvarliga missförhållanden för arbetarna vid byggandet på Olympiastadion i Helsingfors. Granskande programmet MOT har talat med flera byggnadsarbetare som avslöjar hur de blivit utnyttjade och tvingade att jobba och leva under undermåliga förhållanden.

Det är det granskande programmet MOT som berättar om oegentligheter och hot under bygget av stadion i Helsingfors. Foto: Pressbild från Skanska

Finsk tv berättar under måndagskvällen om Olympiastadionbygget där Skanska är huvudentreprenör. Renoveringen har tidigare uppmärksammats för stora problem med löner och utnyttjande av arbetskraft.

Den ende som vågar framträda med namn och på bild i kvällens program är Ilir, som ursprungligen kommer från Kosovo, men som har bott sex år i Finland.

Han har, enligt uppgifterna i programmet, hotats med döden efter att ha protesterat mot felaktiga löner. Och efter att intervjun med honom gjordes har han utsatts för påtryckningar

Ilir jobbade vid Olympiastadion i ungefär ett år. Han arbetade först längre ner i entreprenörsledet och därefter hos en underentreprenör direkt under Skanska. Det var hans första jobb i byggbranschen.

Han berättar att han inte fick de tillägg som han hade rätt till. Inga söndagstillägg eller tillägg för övertid, inte heller semester. Han var oroad över säkerheten, både den egna och andras. De som jobbade på höga höjder hade inte alltid säkerhetssele.

– Jag hade en stor tillit till det finländska systemet och rättvisan. Jag tänkte att det här är ett av världens ledande länder då det kommer till jämlikhet och arbetarnas välmående, men det verkar inte vara så, säger han.

Ilir tog upp problemen då han såg att hans lönekvitton inte stämde. Enligt dessa betalade arbetsgivaren runt 2 000 euro mindre än den överenskomna månadslönen. Likadant var det för kollegorna. Arbetsgivaren reagerade mycket negativt då han tog upp frågan. Han kontaktade då Skanska, vars representant sa att det var ett misstag.

Inspektioner som regionförvaltningsverket har gjort avslöjar dock att byggarbetarna från företaget inte har fått ersättningar och tillägg i enlighet med kollektivavtalet. Finska byggfacket Byggnadsförbundet tog tag i frågan och företaget tvingades betala de uteblivna lönerna åt Ilir och 60 andra arbetstagare.

Ilirs chef vände sig mot honom och det granskade programmet MOT har tagit del av samtal där chefen, som är dömd för misshandel, ringer och hotar att döda honom på ett detaljerat sätt. Själv tonar chefen ner de hot han skrek. Men Ilir är rädd.

– Ja. Jag tar det här på allvar. Det är inte trevligt då någon ringer dig och säger att du ska dö. Det är skrämmande, säger han.

Intervjupersonernas berättelser liknar varandra, berättar MOT. Långa arbetsdagar, ingen ersättning för övertid eller söndagsjobb. Grundlönen har varit mindre än överenskommet och har inte varit i enlighet med rådande kollektivavtal. Arbetsgivaren har inte velat medge arbetsolyckor eller rapporterat dem till regionförvaltningsverket.

Enligt de intervjuade var snabbhet viktigare än säkerhet på bygget. Om de vände sig till facket, regionförvaltningsverket eller Skanska, kunde de råka illa ut. De hotades med uppsägning eller sades upp med omedelbar verkan.

Ilirs axel gick ur led och har ännu inte läkt. Men den olyckan är inte anmäld. Han blev uppsagd under sjukledigheten.

Också en annan person i programmet, Andris från Lettland, blev av med arbetet då han protesterade.  Han och kollegorna tvingades bo i undermåliga boenden med råttorna springande utanför.

Byggförbundets vice ordförande Kimmo Palonen är inte förvånad över berättelserna. Förbundet har utrett ett stort antal missförhållanden, bland annat alltför låga löner, vilket tidigare avslöjats.

Enligt honom är det bara en liten del av fallen som kommer fram.

– Det är bara toppen av isberget, säger Kimmp Palonen.

Trots upprepade försök har MOT inte fått någon intervju med Skanska. Helsingfors Stad och Stadionstiftelsen hänvisar till byggföretaget.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetare utnyttjade på Skanskabygge – hotades med döden