info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetare blir mest skadade av jobbet

Arbetare drabbas allt mer av belastningsskador på jobbet. Främst är det kvinnor i åldern 45 till 64 år som får problem. I dag tvingas var femte arbetare till förtidspension vid 50-årsåldern. Det visar LO-rapporten "Ohälsans trappa 2004".

LO-rapporten visar en tydlig koppling mellan yrke och hälsa. Byggnadsarbetare och andra med LO-yrken drabbas betydligt mer än tjänstemän. Arbetare ligger sämst till inom praktiskt taget alla områden.
Främst är det äldre arbetarkvinnor som får belastningsskador. De drabbas tre gånger så ofta av ”svår långvarig sjukdom” jämfört med manliga högre tjänstemän. 16 procent av alla arbetare har en långvarig sjukdom som medför i hög grad nedsatt arbetsförmåga.
Den vanligaste typen av problem med långvarig sjukdom har kopplingar till skelettet och rörelseorganen, något som är typsikt för belastningsskador. Rapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan långvarig sjukdom och ålder. Fem procent av arbetare i åldern 16 till 29 år har en sjukdom som medför hög grad av nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande siffra för de som är i åldern 45 till 64 år är 26 procent.
Problemen med belastningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar drabbar inte enbart arbetare. Bland gruppen tjänstemän på låg- och mellannivå har andelen som varit långvarigt sjuka ökat kraftigt.
Enligt författarna till rapporten finns det flera förklaringar till den försämrade arbetsmiljön. Bland annat har företagsvården försämrats, anställningsformerna blivit otryggare och rehabliteringsarbetet för dåligt.
Syftet med rapporten var i första hand att belysa de klass- och könsmässiga skillnaderna när det gäller hälsan. De som deltog i studien var mellan 16 och 64 år. Totalt intervjuades cirka 6 800 personer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetare blir mest skadade av jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig