info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Antalet sjukskrivna minskar allt mer

Sjukskrivningarna fortsatte att sjunka under 2007. Även inom byggbranschen har antalet sjukdagar minskat.

Sjukskrivningstalen, sett till hela landet, landade i december 2007 på 38,3 dagar i snitt per person, vilket är en minskning med 1,6 dagar sedan 2006. Försäkringskassan har därmed tagit ytterliggare ett steg mot sitt mål att i slutet av 2008 få ner sjuktalen till 37 dagar.
På JM har den totala sjukfrånvaron sjunkit från 6 procent 2006 till 4,6 procent 2007. Enligt Gunilla Stenback, rehabansvarig på JM, har man börjat arbeta mer förebyggande samt att man blivit bättre på att följa upp sjukskrivningar. Företagshälsovården har också fått en helt ny roll.
– Tidigare ifrågasattes inte sjukskrivningar. I dag sjukskriver man enbart i förhållande till de arbetsuppgifter personen har. Vi som arbetsgivare styr idag till rätt instans, med krav på bedömning och behandling så tidigt som möjligt i sjukperioden, helst före.

Gunilla Stenback menar att företagshälsovården har gått från att vara traditionellt mottagande och inväntande till att vara mer offensiv. Det, menar Gunilla Stenback, har lett till att den sjukskrivne får vård snabbare.
– Målet för oss är att komma fram till bästa möjliga lösning, både för den anställde och för arbetsgivaren. Har man opererat ryggen tre gånger för diskbråck kanske det inte är aktuellt att gå tillbaka till fysiskt belastande arbete, då tar vi nästa steg till annan lösning och kan t ex erbjuda karriärcoaching, säger hon.
– Betyder det att ni köper ut fler sjukskrivna i dag än tidigare?
– Jag tror inte att det har ökat. Men ibland kan det bästa alternativet vara att sluta.
På Skanska har sjukfrånvaron för yrkesarbetarna sjunkit från 5,2 procent 2006 till 5 procent förra året.
– Vi arbetar mycket med något som kallas för Norgemodellen vilket går ut på att se om det finns en möjlighet att erbjuda sjukskrivna personer andra arbetsuppgifter, säger personalchef Pirjo Unnerstad.

Byggföretaget NCC är inte klar med sin statistik angående förra året. Men en tjänsteman som Byggnadsarbetaren pratat med säger att man känt av en minskning i sjuktalen.
Rolf Lundgren på Försäkringskassan menar att sjukskrivningstalen håller på att stabiliseras från piken på 90-talet då läkare, enligt honom, stod handfallna inför en situation där antalet utbrända plötsligt ökade.
Enligt Rolf Lundgren väntar hårdare tag mot sjukskrivna.
– Ett regeringsförslag som rör rehabiliteringskedjan är på gång. Om den sjukskrivne inte kan erbjudas ett jobb hos sin arbetsgivare inom sex månader är tanken att man skall prövas mot resten av arbetsmarknaden. Det kan leda till att den sjukskrivna förlorar sin anställning, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Antalet sjukskrivna minskar allt mer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig