info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Anläggningsbyggandet - ljuset i byggmörkret

Byggmarknaden går fortfarande trögt. Bostadsinvesteringarna fortsätter att minska och lokalinvesteringarna utvecklas svagt. Anläggningsbyggandet är den sektor som går bäst. Det visar Sveriges Byggindustriers tredje konjunkturprognos.

Svensk ekonomi väntas växa under nästa år, tack vare gradvis förbättring inom världsekonomin. Men det är fortsatt trögt inom byggindustrin en tid framöver.
Det är bostadsbyggandet som står för den stora minskningen.
Bostadsinvesteringarna sjönk första halvåret 2009 med en fjärdedel jämfört med nivån första halvåret 2008. Nyinvesteringar i bostäder rasade under första halvåret och antalet påbörjade lägenheter väntas uppgå till 14 000, vilket är den lägsta siffran på tio år. Under 2010 väntas nyproduktionen öka något, medan de totala bostadsinvesteringarna minskar.
Även lokalbyggandet väntas minskas i år, men stiger svagt under 2010.

Det är anläggningsbranschen som just nu står för den positiva utvecklingen inom byggindustrin. Anläggningsinvesteringarna ökade med åtta procent under första halvåret 2009 jämfört med samma period förra året. Privata satsningar inom energisektorn, framför allt inom vindkraft- och kraftvärmeverk, håller investeringsnivån uppe. Men det är de offentliga infrastrukturprojekten som är motorn i anläggningsbyggandet.
– Regeringens satsningar på infrastrukturinvesteringar löper på som planerat och i höstbudgeten tillfördes ytterligare drygt 1,5 miljarder för nästa år. Detta balanserar utvecklingen på byggmarknaden och bidrar till att dämpa sysselsättningsnedgången inom branschen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.
Totalt sett så är bedömningen att bygginvesteringarna minskar med åtta procent i år för att sedan öka med 3 procent under 2010. Sysselsättningen bedöms minska i år och fortsätter att minska under nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Anläggningsbyggandet - ljuset i byggmörkret

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig