info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Andelen missnöjda medlemmar ökar

Byggnads medlemmar är inte lika positiva till facket som de var för fem år sedan.

Det visar de senaste årens medlemsundersökningar. Höstens enkät, som skickats ut till 501 slumpvis utvalda medlemmar, bryter inte den trenden.
Andelen nöjda är visserligen fler än andelen missnöjda, men de positiva minskar i antal. I de fyra undersökningar som gjordes under 1997 och 1998, fick förbundets verksamhet i sin helhet närmare +30 i värde (balansmått av andelen nöjda minus andelen missnöjda). I höstens undersökning blev detta värde +18.
Värderingen av förbundets arbete med miljö och arbetarskydd har sjunkit till hälften sedan 1996, från +43 till +19 idag. Detta förvånar med tanke på Byggnads arbetsmiljösatsning under det gågna året, vilket borde ha påverkat nivån något.
Även studieaktiviteterna får sämre betyg av medlemmarna, balansmåttet har sjunkit från +23 1996 till +15 idag.
Avdelningarnas service hade värdet +40 1996, och +30 idag.
Servicen kring försäkringar, som generellt sett i alla undersökningar får fler positiva omdömen än annan facklig verksamhet, värderas också lägre om man jämför med föregående år.
Den verksamhet som medlemmarna sedan många år är mest missnöjda med, löner och förhandlingar, har dock fått ett bättre värde i år, -9 mot -19 förra hösten.
Tidningen Byggnadsarbetaren som medlemmarna generellt sett varit mycket nöjda med sedan mätningarna började göras, får också ett lägre värde i höstens enkät, +76 mot cirka +80 i tidigare undersökningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Andelen missnöjda medlemmar ökar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig