info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Analys stoppar olyckor

Ett nytt projekt ska få fram bättre riskanalyser i byggbranschen. Tanken är att det ska leda till en bok och it-verktyg som ska göra jobbet säkrare för byggnadsarbetare i alla typer av företag.

Många byggolyckor kan stoppas med bättre riskanalyser. Därför finns planer på en ny bok och it-verktyg med riskanalyser för hela byggbranschen. Tanken är att materialet ska rikta sig till alla typer av företag, men inte minst de mindre och medelstora.
-Många av dem tycker att riskanalyser är svåra och krångliga. Vi vill göra det enklare för dem att hitta bra rutiner, säger forskaren PeO Axelsson.
Samtidigt finns också ett intresse från de stora byggföretagen.
– Många olyckor händer bland deras underentreprenörer och i de stora företagens skyddsorganisationer tycker man det är viktigt att riskanalyserna blir bättre hos underentreprenörerna, säger PeO Axelsson. Han leder tillsammans med forskarkollegan Lars-Erik Hallgren projektet som fått 50 000 kronor i bidrag från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Avsikten är att göra en förstudie inför bland annat den planerade utbildningsboken med riskanalyser.

Utbildning och certifiering

Närmast kommer man i projektet att samla företrädare för byggföretagen, fack och arbetsgivare, samt myndigheter till ett möte de åttonde mars där man tar upp vad som behöver finnas i riskanalysen och hur man ska gå vidare med arbetet. Tanken är sedan att mer pengar ska sökas för själva arbetet med att ta fram boken och it-verktyg för branschen. Målet är sedan att detta material ska kunna användas för daglig praktisk användning men också till utbildning och certifiering hos företagen

Jobba på samma sätt

-Det är viktigt att företagen gemensamt ställer sig bakom grunderna bakom den riskanalys som vi tar fram, så att den kommer att användas på alla företag. Då kan förhoppningsvis fler företag jobba mer systematiskt med dessa frågor och branschen kan få ett system där alla jobbar på samma sätt, säger PeO Axelsson.
En del av den planerade riskanalysen är att också involvera yrkesarbetarna mer i bedömningen av risker och olika åtgärder vid planeringen av jobbet på byggena.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Analys stoppar olyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig