info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AMS-flyg till byggjobb i höst

Norrbottningar kan redan i höst komma att få gratisflyg till byggjobben i Stockholm.

Idén kommer från Byggnads i Luleå. Länsarbetsnämnderna är positiva liksom näringsminister Björn Rosengren.
Och Byggnads i Stockholm tar emot med öppna armar.
– Vi vet att det finns mycket yrkeskunskap ute i landet som nu behövs här för att tillväxten inte ska stoppas, säger Torgny Johansson, ordförande i Byggettan.
Pendlingsstöd till byggnadsarbetare har prövats förr. Särskilda flyg skjutsade rekryter från Stockholm till Boden på söndagskvällar och på tillbakavägen till Stockholm fylldes planen med byggnadsarbetare. På fredagskvällarna gick planen igen. Då med omvända resrutter.
– Jag var med och planerade det där, säger Björn Pettersson, länsarbetsdirektör i Norrbotten med ett förflutet som ombudsman på Byggnads.
– Och även om det inte finns något rekrytflyg längre så måste det väl handla om något liknande nu. Stötestenen är att de måste ordna anständigt boende i Stockholm på något sätt. Annars kan det inte bli av.
Konstruktionen av ett pendlingsstöd till Byggnadsarbetare diskuteras nu i samråd mellan flera myndigheter och organisationer.
Torgny Johansson, på Byggnads i Stockholm, anser att ett pendlingsstöd måste gälla alla, oberoende av hemort, som åker till tillväxtregioner för att jobba. Han tycker också att arbetsgivarna fortfarande har ett stort ansvar för att brist på arbetskraft är ett problem i Stockholm.
– Byggnadsarbetare från länen runt omkring Stockholm möter fortfarande en hård attityd. Det gäller till exempel när man ska fastställa bostad vid nyanställning, säger han.
Regeln i avtalet om fastställande av tillfällig bostadsadress har under lågkonjunkturen använts av byggarbetsgivarna för att undvika rese- och traktamenteskostnader. Nyanställda som enligt avtalet har haft rätt till ersättningar har i anställningsavtal fått en tillfällig adress i ett förråd eller liknande.
Skanskas dotterbolag Stabilator sade till exempel upp sina anställda för att sedan anställa dem på nytt med adress i Västerhaninge, nära Södra länken, ett stort vägtunnelprojekt. På det sättet förlorade de anställda rätten till ersättningar. Efter protester ändrade sig Stabilator och återinförde rätten till ersättningar.
Avtalets möjlighet till en överenskommelse om tillfällig bostad är en av de frågor som diskuteras mellan parterna. Det bekräftar Gunnar Ericson, biträdande förhandlingschef på Byggnads. Han pekar på traktamentets nivå, max 300 kronor, som ytterligare ett hinder för rörligheten bland arbetslösa byggnadsarbetare.
– Det måste vara en nivå på traktamentet som gör det möjligt att bo drägligt på arbetsorten. 300 kronor är för lite, säger han.
På byggarbetsplatserna i Stockholm finns en oro för att en ökad tillströmning av arbetskraft kan leda till att löneutvecklingen bromsas. Ett sådant exempel finns på Lidingö, där Skanskas byggnadsarbetare byggde en första etapp av ett reningsverk på ett ackord som gav cirka 120 kronor per timme. Den andra etappen gick till ett Halmstadsföretag som tog med sig personal som hade en fast lön på 105 kronor per timme.
– Det finns en risk för att man ser traktamentet som en del av lönen och då ställer man inte samma krav som vi i Stockholm måste göra, säger Kjell Molander, ombudsman på Byggettan.
Men alternativen är värre, anser Torgny Johansson.
– Det ena alternativet är att man inte bygger. Då får vi snart en ny lågkonjunktur. Det andra alternativet är att man börjar rekrytera outbildad arbetskraft från gatan, som man gjorde på 1980-talet.
Få tror att samhällsstöd till pendling gör arbetsgivarna mindre benägna att betala resor och traktamenten. Men det finns exempel på att arbetsgivare fortfarande, trots larm om arbetskraftsbrist, försöker undvika sådana kostnader.
Peab i Södertälje, som bygger åt Astra, har enligt flera källor erbjudit östgötar jobb om de nöjer sig med reseersättning till bilföraren på 300 kronor per dag. För byggnadsarbetarna skulle det innebära dagliga bilresor på 25 mil.
– Det låter väl tufft, tycker Torgny Johansson.
– Om företagen ställer sådana krav så lär det inte bli någon fart på tillväxten i Stockholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AMS-flyg till byggjobb i höst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig