info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allvarliga brister före dödsolycka

Betongarbetaren Lars-Erik Lindblom, Ludvika, dödades i en byggolycka förra året. I en utredning pekar arbetsmiljöverket pekar på flera allvarliga brister. Åklagaren har tidigare beslutat lägga ner förundersökningen i ärendet.

Betongarbetaren Lars-Erik Lindblom, Ludvika, dödades i en byggolycka förra året. Arbetsmiljöverket pekar i en rapport om olyckan på flera brister i riskbedömning och åtgärder i arbetsmiljön.
Lars-Erik Lindblom var anställd vid AEB Anläggningsentreprenader i Ludvika och företaget höll på med arbeten vid Storå kvarn, nära Lindesberg, där man förberedde för kraftverksbygge.

Olyckan hände den tredje juni förra året. Betongarbetaren stod på ett betongfundament i dammkonstruktionen och assisterade grävmaskinisten, samtidigt som grävningsarbeten pågick bredvid. Blocket brast och han föll i vattnet. Den utredning som gjorts tyder på att han avled av skador som han fick då han klämdes. Den direkta orsaken till olyckan bedöms vara att grävarbete har försämrat fundamentets hållfasthet, vilket lett till att det rasat. Detta bedömer arbetsmiljöverket i Örebro, som gjort en utredning om olyckan, som nu blivit offentlig.
Arbetsgivaren har inte tillräckligt beaktat riskerna vid grävarbete, menar verket. Därför har inte områden med rasrisk identifierats och säkerhetshöjande åtgärder, som till exempel avspärrningar och stödkonstruktioner, gjorts vid fundamentet.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla regler som minskar riskerna just vid den aktuella arbetsplatsen. Företaget kom dit för att byta dammluckor på en befintlig dammkonstruktion. Sedan utökade byggherren arbetsuppgifterna med grävning och schaktning utan att planen anpassades. Beslut fattades också om att schakta djupare. Att inte ändra arbetsmiljöplanen efter rådande förhållanden, bryter mot arbetsmiljölagen.

Också arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete har haft brister, enligt arbetsmiljöverkets utredning. Man har inte på ett i förväg planerat sätt undersökt arbetsmiljöförhållanden och värderat risker, som uppkommer under arbetets gång. Rapporten kommer också fram till att man inte ska låta ett anläggningsarbete fortgå, utan att tid avsätts för att undersöka risker i arbetsmiljön.
Åklagaren har haft tillgång till verkets uppgifter. Michael Nilsson, arbetsmiljöverkets utredare, vill inte lägga någon värdering på att förundersökningen lagts ner. Han påpekar att verket och åklagaren har två olika uppgifter. Arbetsmiljöverkets ska utreda olyckor och tillbud i arbetet, för att få veta vad som orsakat dem. Åklagarens jobb är att hitta den som enligt lagens mening är skyldig.

En olycka på en arbetsplats kan följas av flera typer av åtal. Antingen arbetsmiljöbrott, som innefattar vållande till annans död, eller brott mot arbetsmiljölagen, som gäller om man brutit mot arbetsmiljölagen eller dess föreskrifter. Men åklagaren Helena Eckerrot Flodin anser inte att någon brustit i ansvar så mycket att det är brottsligt i något av fallen. Då det gäller arbetsmiljöplanen säger hon att det är en gränsfråga om de skulle ändrat planen eller inte.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allvarliga brister före dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig