info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt trä- och betongjobb till Byggnads

Från årsskiftet 1999/2000 ska följande arbeten tillhöra Byggnads avtalsområde.

Det blir resultatet av den överenskommelse om gränsdragning mellan Byggnads och Seko som avgjorts av LO. På följande arbeten är det bByggnads avtal som ska gälla:
– Allt arbete med trä och betong (delar tillhör idag Seko).
– Byggande av huvudledningar för fjärrvärme.
– Mark- och ledningsarbete på tomtmark.
– Markarbeten vid dammbyggen, sjöregleringar, hamnar och farleder.
– Pålning, spåntning, dykning, markstabilisering samt byggande av påldäck.
– Muddringsarbeten, rörtryckning, borrning för energi och vatten.
– Reparation av broar, viadukter och trafiktunnlar.
Följande arbeten ska tillhöra Sekos Väg & Ban-avtal:
– Byggande av gator och vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.
– Drift, underhåll och reparationer av gator, vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.
– Allt beläggningsarbete inklusive isoleringsarbeten.
– Mark- och ledningarbeten – utom på tomtmark.
– Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning.
Dessutom ska en arbetsgrupp fastställa vad som ska räknas som tomtmark vid mark- och ledningsarbeten.
Detaljer ska även utarbetas för järnvägsbyggen.
Avtalstillhörigheten för medlemmar som arbetar med verksamheter som bedrivs av banverket och vägverket i egen regi ska fastställas av arbetsgruppen.
För maskinförare som utför arbeten inom bygg-, väg-, och anläggning där både Byggnads och Sekos avtal berörs, ska entreprenadföretagets huvudsakliga arbetsuppgifter vara avgörande för om förarna ska gå på Byggnads eller Sekos avtal.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt trä- och betongjobb till Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig