info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Allt handlar inte om resurser"

"Allt handlar inte om resurser." Det anser arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (m) i en kommentar till Byggnadsarbetarens granskning om Arbetsmiljöverket och de allvarliga olyckorna.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (m) kommenterar här Byggnadsarbetarens granskning om byggolyckorna.
Fyra av tio allvarliga byggolyckor inspekterades aldrig på plats förra året. Hur ser du på det?
– Först och främst ska ingen behöva skadas på sitt jobb. Här har ju framförallt arbetsgivaren ett väldigt stort ansvar att både informera och agera om den här typen av olyckor händer. Regeringen förväntar sig att Arbetsmiljöverket både ska arbeta förebyggande och också prioritera tillsyn på arbetsplatser där riskerna för skador är stora. Och byggbranschen är ju en prioriterad bransch.
Men hur kommenterar du själva siffran att man inte var ute på fler inspektioner
?
-Avvägningarna måste göras av myndigheten. Naturligtvis tycker jag att myndigheten måste göra ett bra jobb. Sedan finns det också en bred samsyn hos parterna att man gör det generellt sett.
Tycker du att fler allvarliga olyckor borde inspekteras på plats?

-Myndigheten har ju en viktig uppgift i tillsyn, i inspektion och också i information. Den avvägningen i olika situationer måste myndigheten göra själv. Men jag förväntar mig att man gör ett bra jobb och gör det man ska.
Det finns en kritik mot att för mycket resurser ägnas åt snabba checklistekampanjer i stället för ordentliga inspektioner och olycksutredningar. Delar du den kritiken?

– Jag tycker att Arbetsmiljöverket både ska ägna sig åt tillsyn, information och kunskapsspridning. Det är viktigt med alla delar så att arbetsgivare vet hur man gör när man gör rätt också, för det finns en okunskap.
Tycker du att Arbetsmiljöverket gör rätt prioriteringar?

– I grund och botten måste man prioritera på Arbetsmiljöverket. Men det finns resurser för både för tillsyn, inspektion och information och kunskapsspridning. Och målet är att vi ska få en bättre arbetsmiljö. Då behöver alla de ingredienserna finnas hos myndigheten och det gör de också.
Men inom Arbetsmiljöverket säger man att man inte har resurser att åka ut på alla allvarliga olyckor. Vilket ansvar tar regeringen för att de får tillräckligt med resurser?

– Ibland kommer den här resursfrågan upp och jag kan bara konstatera att de som ropar högst är socialdemokraterna. De säger då att de vill ge Arbetsmiljöverket några miljoner till, samtidigt pratar de om att de vill skära flera miljarder i myndighetssverige. Den ekvationen är svår och oseriös i debatten.
Men inom Arbetsmiljöverket säger man att det behövs mer resurser.

-Vi ser ju en långsiktig trend att arbetsmiljön förbättras kraftigt. Vi ser till exempel att vi aldrig haft så få dödsolyckor som förra året. Allt handlar inte om resurser. Vi ser också att man jobbar mer effektivt idag än vad man gjorde tidigare.
Men olyckorna ökar i byggbranschen. Tycker du att Arbetsmiljöverket och regeringen har lyckats i arbetet mot olyckorna?
– Arbetsgivarna har huvudansvaret för en god arbetsmiljö. Jag är aktiv i att tillsammans med parterna kontinuerligt samtala om de här frågorna och jag kommer att träffa parterna nu i juni, just för samtal kring den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Men vi får aldrig glömma bort att det är arbetsgivaren som har ansvar för att se till att vi har en bra arbetsmiljö på alla arbetsplatser i Sverige.
Kommer ni att öka resurserna till Arbetsmiljöverket?
-Varje år är det en ny budget, men mitt fokus är att arbetsmiljön ska fortsätta vara god i Sverige, att Arbetsmiljöverket ska göra ett bra jobb. Varje år prövas alla myndigheternas budgetar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Allt handlar inte om resurser"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig