info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt fler tjejer på byggprogrammet

Intresset bland flickor att utbilda sig till byggnadsarbetare ökar kraftigt. I södra Sverige har antalet antagna flickor till byggprogrammet fördubblats på ett år.

– Vi tror att trenden med inrednings-program på TV där tjejer målar och fixar kan ha en viss betydelse. Dessa kvinnor fungerar som förebilder, säger Per Ek, utbildningsansvarig på Sveriges Byggindustrier i Sydsverige.
En annan förklaring kan vara att Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Arbetsmarknadsverket, satsat på att få in kvinnor och personer med utländsk bakgrund i byggbranschen i ett gemensamt projekt som heter EU Equal projekt Libra.

Projektet pågår i Västra Götaland, Halland och Skåne. Det innefattar en rad aktiviteter där bland annat byggämneslärare, byggchefer och gymnasieskolor informeras om attityders betydelse för könssegregeringen på arbetsmarknaden. Även studie- och yrkesvägledare informeras om behovet av jämställdhet i byggbranschen.
I Västra Götalandsregionen har antalet tjejer på byggprogrammet ökat från 15 stycken 2004, till 29 stycken antagna hösten 2005.
I de södra och östra delarna av Götaland, antogs 51 stycken tjejer 2005.
– Det är mer än en fördubbling mot förra året, säger Per Ek, utbildningsansvarig inom Sveriges Byggindustrier region Syd.

Det finns vittnesmål från tjejer som tyder på att bygglärare ibland kan ha negativa attityder mot dem, menar Åsa Douhan, koordinator i EU Equal projekt Libra.
– Om lärarna blir medvetna om problemet, så kan stämningen bland eleverna rättas till ganska fort. Vuxna har ett ansvar att inte motarbeta tjejers val, säger Åsa Douhan.
Ett problem för flickor som väljer byggprogrammet är att de fortfarande är så få. På mindre orter finns det ibland en enda flicka i byggklasserna.

I Göteborg anordnar därför Libra, sammankomster där flickor från olika skolor kan knyta kontakt med varandra.
Bland annat ska kvinnliga elever på gymnasierna i Västra Götaland, göra en gemensam skolresa till Laholm där det finns ett bygge med enbart kvinnor.
Det är den gamla brandstationen i Laholm som ska bli ett Teckningsmuseum med utsikt över Lagan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt fler tjejer på byggprogrammet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig