info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt färre arbetar på ackord

Trenden med en sjunkande andel ackord håller i sig i byggbranschen. Det visar Byggnads lönestatistik för första kvartalet 2006.

Lönestatistiken för första kvartalet 2006 visar att andelen prestationslöner minskar i nästan alla yrkesgrupper i byggbranschen. Den totala andelen prestationslön sjönk med 1,2 procent, till 19,3 procent, från första kvartalet 2004 till samma mätperiod i år. Minskningen är en fortsättning på en trend som varit tydlig sedan 2004.
Mest minskar ackordsandelen bland papp- och golvläggare. Där är den nu nere på 12,3 procent för pappläggare och 13, 4 procent för golvläggare. Var fjärde ackordstimme i de båda yrkesgrupperna har försvunnit sedan sista kvartalet 2005.
Men också övriga yrkesgrupper minskar, anläggarna från 11 procent sista kvartalet 2005 till 9,7 procent nu. Den stora TBM-gruppen (trä-, betongarbetare samt murare) från 23,5 till 21,9 procent på ett kvartal.

Statistiken visar att lönerna ökade runt tre procent i de flesta yrkesgrupperna under det senaste året. Undantagen är prestationslönerna för anläggare och pappläggare. Där sjönk genomsnittsförtjänsten något från första kvartalet 2005 till samma period i år.
Totalt ökade därmed den genomsnittliga förtjänsten i byggbranschen med 2,4 procent, till 138,40 kronor per timme. Det är en ganska låg löneökningstakt för att vara ett kvartal i högkonjunktur.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt färre arbetar på ackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig