info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Allt annat än en nollvision är absurt"

Det går att få ner byggolyckorna till noll. Det anser arbetsmiljöforskaren Marianne Törner. Vägen till ökad säkerhet går bland annat genom att cheferna lyssnar mer på de anställda.

Marianne Törner är säkerhetsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Högskolan Väst. Hon har i många år forskat om bland annat byggbranschen, en bransch där fem personer miste livet i byggolyckor förra året och där över 3 000 arbetsolyckor anmäldes. Hon deltog under tisdagen vid ett seminarium, om det riskfyllda arbetslivet.
Du anser att olyckorna kan minska till noll i byggbranschen. Är det realistiskt?

– Ja. Min uppfattning är att vi varken kan eller måste acceptera olyckor. Allt annat än en nollvision är absurt. Visst finns det stora risker i byggbranschen, men det är bara en fråga om hur man hanterar riskerna.
Vad är viktigast för att minska olyckorna?
-Företagen måste göra många olika saker för att öka säkerheten, jobba långsiktigt och göra byggnadsarbetare delaktiga i planering och beslut.
Hur påverkar dagens arbetsliv med osäkra anställningar säkerheten?

-De korta anställningarna är negativa. En bra säkerhetskultur bygger på goda sociala relationer och tillit. Det bygger också på att människor vågar säga ifrån, utan att riskera sin anställning. Då tar man oftast som anställd ansvar för helheten och gör inte bara det man är beordrad att göra. När man har långa entreprenörskedjor är det också svårt. Det handlar om att involvera hela kedjan med entreprenörer för att det ska fungera.
Ni har forskat om vad som ger bra säkerhet och hög produktivitet i byggföretag.Vad var det?

– Det som var bra för såväl säkerhet som effektivitet och innovationer, var när de anställda kände att företaget brydde sig om deras välbefinnande och att cheferna visade att de var intresserade av deras bidrag till verksamheten. Bra förutsättningar för detta är att det finns realistiska förväntningar, att arbetarna får använda och utveckla sin kapacitet, samt att det är goda relationer på arbetsplatsen. Delaktighet är också viktigt.
Nu forskar ni om skillnaden mellan Sverige och Danmark då det gäller dödsolyckor på byggen. Varför?

-Danmark har enligt statistiken 40 procent fler dödsolyckor. Vi undersöker varför ur olika aspekter. Tanken är att både svenska och danska arbetsplatser sedan ska kunna använda kunskapen. Vi ska vara klara 2018.
Vilka är skillnaderna mellan länderna så långt?

-Vi är långtifrån klara men dels finns vissa skillnader i strukturer, på arbetsplatser och i utbildningen, dels är ledningen i Danmark mer auktoritär och arbetarna i lägre grad delaktiga i planeringen. Det leder också till att planer och beslut får en lägre legitimitet och lättare frångås av de anställda.

Seminariet i Stockholm arrangerades av Arena idé som driver ett arbetsmiljöprojekt tillsammans med flera fackförbund, däribland Byggnads.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Allt annat än en nollvision är absurt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig