info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Alla kemikalier ska bort från bygget

Idag presenterade Ines Uusman Boverkets nya rapport "Byggsektorns miljömål".

Tanken är att målen ska nås innan år 2020. Bland annat vill Boverket att byggmaterialföretag före år 2020 rensar bort alla kemikalier i sina byggprodukter. Alla nya hus ska byggas med material som varken ger hälso- eller miljöskador.
Byggmaterialföretag ska erbjuda utförlig och meningsfull innehållsdeklaration, anpassad för konsumenten. Deklarationen ska innefatta lämpliga användningssätt, men också ange hur man inte ska använda produkten.
Boverket vill också att alla lägenheter och arbetsplatser år 2020 uppfyller myndighetskraven på bland annat ventilation, ljudnivåer, radonstrålning och emissionsnivåer.
Boverket efterlyser fler mät- och analysmetoder för att kunna kontrollera emissioner från byggprodukter.
En bättre planering av elinstallationer vid nybyggnationer bör göras för att undvika elektromagnetiska fält.
Alla rörsystem som kan orsaka legionärssjukan ska åtgärdas. Innan 2020 ska åtgärder ha vidtagits i samtliga byggnader.
Målen har utarbetats i nära samarbete med representanter från byggföretag inom Byggsektorns Kretsloppsråd.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Alla kemikalier ska bort från bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig