info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Alla arbetsskador ska synas i statistiken

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att se till att alla arbetsplatsolyckor syns i statistiken. Stora mörkertal antas finnas gällande skador som drabbar arbetare som är tillfälligt i Sverige.

Byggnadsarbetaren skrev i förra veckan om att arbetsmarknadsutskottet formulerat ett förslag till riksdagsbeslut utifrån motioner som lämnades in av socialdemokraterna och vänsterpartiet under 2013. Bland annat gällde det att utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet samt att Arbetsmiljöverket ska ha i uppdrag att registrera alla tillbud och olyckor. Utskottet lyfte fram att det i dagsläget finns ett mörkertal gällande arbetsskador som drabbar arbetare som tillfälligt arbetar i Sverige. I riksdagsdebatten förra veckan reserverade sig regeringen mot utskottets förslag.
– Det kan ju låta väldigt bra. Men tyvärr är detta förenat med mycken byråkrati, både för företagarna och för Arbetsmiljöverket, sade Katarina Brännström (m), och frågade sig vad annat i Arbetsmiljöverkets verksamhet som då skulle få stryka på foten.
Men igår, onsdag, röstade alltså riksdagen enligt utskottets förslag. Enligt riksdagsbeslutet bör regeringen nu göra följande:

  • Ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
  • Satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa.
  • Återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Riksdagen anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.
Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Alla arbetsskador ska synas i statistiken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig