info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åklagare kräver böter för fel om byggift

På onsdagen hölls den första rättegången efter miljöskandalen vid Hallandsåsen. Lars Wester, vd för företaget som levererade det giftiga medlet Rhoca Gil medgav fel i varuinformationen, men nekade till att han var ansvarig. Åklagaren yrkade på ett mycket kännbart bötesstraff.

Lars Wester, vd för Rhône Poulenc, numera Rhodia Sverige ställdes till svars vid Ängelholms tingsrätt. Företaget levererade det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil till Skanska och tunnelbygget genom Hallandsåsen. Lars Wester har åtalats för brott mot lagen om kemiska produkter. Anklagelsen är att han uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot Kemikalieinspektionens föreskrifter om märkning och produktinformation, när det gäller Rhoca Gil.
Kemikalieinspektionens föreskrifter har åsidosatts på flera punkter, enligt åklagaren. I varuinformationsblad för produkten saknas uppgifter om produktens neurotoxiska (nervskadande) egenskaper och vilka akuta sjukdomssymptom dessa kan ge.Uppgifter saknas om det svenska gränsvärdet för akrylamid.
Det uppges också en felaktig halt av akrylamid i produkten. I bladet sägs att den är 1,5 procent mot den verkliga 3,46 – 4,24 procent. På produktens förpackning saknas uppgift om att produkten innehåller akrylamid och informationen om
cancerrisken stämde inte med gällande regler om formulering.

Lars Wester medgav de fel och brister som åklagaren pekade på. Men han tyckte inte att han själv hade något ansvar för dem. Han hänvisade till att varuinformationsbladet sammanställdes centralt i Frankrike. Han kunde inte påverka utformning och innehåll, förutom att han kunde -och skulle, lägga till uppgifter för svenska förhållanden.
– Jag hade all anledning att utgå ifrån att uppgifterna var korrekta, säger han.
På en punkt medgav Lars Wester att han var ansvarig. Det gällde det svenska gränsvärde för akrylamid som inte fanns på förpackningen.
– Det var en miss, medgav han.
Kammaråklagare Claes Lindblom hävdade att Wester som vd för svenska Rhône Poulenc hade det fulla ansvaret för att informationen var fullständig på varuinformationsblad och etiketter.
– Han kan inte gå fri från ansvar bara för att det franska bolaget inte gjort vad man skulle.
Lindblom tycker att den svenske vd:n aktivt skulle kontrollerat att produktinformationen stämde med reglerna. Om påföljden sa han.
– Det rör sig om en oaktsamhet som inte är ringa. Påföljden kan vara från böter till fängelse i ett år. Jag yrkar på ett mycket kännbart bötesstraff.

Giftskandalen i Hallandsåsen upptäcktes under hösten 1997. 22 tunnelarbetare skadade av akrylamiden i produkten. Till hösten kommer fler rättegångar att hållas. Det blir rättegångar om brott mot vattenlagen, miljö och arbetsmiljö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åklagare kräver böter för fel om byggift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig