info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD prövar inte tysk tvist

Byggnadsarbetarna ansåg att de blivit blåsta på cirka 25 000 kronor var, av den svenske arbetsgivaren i Tyskland och Byggnads ville driva ärendet till arbetsdomstolen (AD).

Men AD tog inte upp deras fall till behandling.
-AD menade att vår förhandlingsordning inte gäller. De menade att tvisten uppstått utanför landets gränser, kommenterar Gunnar Ericsson, chef för förhandlingsenheten på Byggnads, beslutet.
I onsdags förra veckan kom beskedet från Arbetsdomstolen, som kommer att vara vägledande för hur liknande fall i framtiden kommer att bedömas.
Enligt arbetsdomstolen är förhandlingsordningen, det vill säga reglerna om hur tvister mellan arbetsgivare och fackföreningar ska lösas, en del av byggavtalet.
Och byggavtalet gäller inte utomlands. Det har ingen betydelse i arbetsgivaren är ett svenskt företag och att det finns ett kollektivavtal mellan parterna i Sverige.
Jörgen Blomqvist, Christian Blomqvist och Rolf Wall, medlemmar i Byggnads, arbetade i Tyskland för Tractus Aktiebolag med säte i Lund.
De jobbade utomlands en kort tid, sammanlagt cirka tre månader i Tyskland hösten 1996.
När de kom hem och skulle få sin slutlön, var det meningsskiljaktigheter om nivån på traktamentet, timlönen, semesterersättningen, reseersättningen och kostnaderna för arbetskläder.
Byggnads tog sig an deras fall och förde tvisten till arbetsdomstolen, där förbundet yrkade att bolaget skulle tvingas betala cirka 25 000 kronor till Jörgen och Christian Blomqvist, samt 28 000 till Rolf Wall.
Byggnads menade att tvisten uppkommit i Sverige, eftersom de tre anställdes i Sverige, hade svenska anställningsavtal och när de efter arbetets slut, inte fick ut den ersättning de ansåg sig ha rätt till, så protesterade de.
Arbetsdomstolen avvisade Byggnads talan.
-Kontakta alltid avdelningen innan du tar jobb utomlands. Ta reda på vad som gäller i olika länder. Skriv in i det egna anställningsavtalet att förhandlingsordning enligt kollektivavtalet ska gälla så att Byggnads kan driva ärendet som vanligt, är Gunnar Ericssons råd till byggnadsarbetare som är på väg utomlands för att jobba.
Byggnads har uppmanat Jörgen Blomqvist, Christian Blomqvist och Rolf Wall att stämma sin arbetsgivare inför tingsrätten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD prövar inte tysk tvist

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig