info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD ger facket fel om lagbas lön

Lagbasen hade inte rätt till parallelltidsersättning då han förhandlade och stämde av ackordet. Hans timmar ska i stället räknas in i ackordet. Det har Arbetsdomstolen nu slagit fast.

Tvisten gällde Skanskas bygge av ett djursjukhus i Hässleholm under år 2011 och 2012. Under ett drygt år lade lagbasen på bygget 59 timmar på att förbereda samt delta i ackordsförhandlingar och ackordsavstämningar. Frågan är hur han ska ersättas för den tiden.

”Ska ersättas som förtroendeman”

Företaget har räknat in de 59 timmarna i ackordet.
Byggnads har hävdat att tiden i stället ska ersättas som parallelltid, enligt reglerna för fackliga förtroendemän. Det skulle innebära att timmarna inte räknas in i eller påverkar lagets ackord. I stället skulle arbetsgivaren betala för dem separat, på samma nivå som ackordet.
Utifrån en uträkning baserat på det resonemanget krävde Byggnads företaget på sammanlagt 5258 kronor som skulle fördelas mellan 13 personer i det berörda ackordslaget.

Ger först arbetsgivarna fel

Arbetsgivarna vände sig till Arbetsdomstolen för att få Byggnads krav prövat.
I domen underkänns först Sveriges Byggindustriers och Skanskas argumentation på punkt efter punkt:

  • Arbetsgivarna har hävdat att arbetet en lagbas lägger på att förbereda och delta i ackordsavstämningar inte är facklig verksamhet enligt förtroendemannalagen, även om facket utsett lagbasen till facklig förtroendeman. Men domstolen gör bedömningen att avstämningarna är facklig verksamhet i förtroendemannalagens mening.
  • Arbetsgivarsidan menar att det i vilket fall inte handlat om fackligt arbete på den egna arbetsplatsen, eftersom Byggnads avdelning var förhandlingspart (avdelningen är alltid part på projekt som omfattar mer än 900 timmar). Men domstolen slår fast att avstämningarna varit av direkt betydelse för arbetslaget och att det därför varit fråga om fackligt arbete på den egna arbetsplatsen.
  • Domstolen underkänner också arbetsgivarnas argument om att mannen inte utsetts till förtroendeman på rätt sätt samt om att hans arbete med ackordet redan skulle vara ersatt genom schablonpåslag i lönesystemet.

Det gamla avtalet gäller

Men i slutänden får arbetsgivaren trots detta rätt i att de 59 timmarna ska räknas som en del av ackordet och Byggnads ersättningskrav faller.
Fram till 2010 fanns nämligen en skrivelse i byggavtalet som slog fast just att tid som en facklig förtroendeman lägger på ackordsförhandling och förberedelse för den ska räknas in i ackordsöverenskommelsen och ersättas om ackordstid. Enligt Byggnads är denna skrivning struken för att man ändrat till att parallelltidsersättning ska vara det normala i stället, det ska ha följt av en överenskommelse som gjordes redan 2005. Men arbetsgivarna menar att vare sig överenskommelsen 2005 eller ändringarna i avtalstexten 2010 avsåg att orsaka någon sådan förändring av avtalets innebörd.
Arbetsdomstolen drar också slutsatsen att det inte fanns någon gemensam sådan avsikt med ändringarna. Därför, konstaterar domstolen, gäller fortfarande skrivningen i det gamla avtalet. I normalfallet ska lagbasens arbete med ackordsförhandlingar alltså räknas in i ackordstiden.
Förlusten innebär att Byggnads ska ersätta arbetsgivarsidan för rättegångskostnader på drygt en miljon kronor.

Flera tvister om förtroendemäns villkor

Detta var en i en rad tvister som gäller de fackliga förtroendemännens mandat och rätt till ledighet för fackligt arbete.
Förra året förlorade Byggnads till exempel en tvist som gällde rätten att kalla skyddsombud till kursen ”arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” på betald tid. Tidigare i år har Sveriges Byggindustrier och JM stämt Byggnads för att man kallat lagbasar till fackliga träffar på betald tid, arbetsgivarna menar att träffarnas innehåll inte ger rätt till betald ledighet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD ger facket fel om lagbas lön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig