info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD ger Byggnads rätt fortsätta blockad

Byggnads får fortsätta blockaden mot företaget HGS i Linköping tills Arbetsdomstolen dömt i tvisten. AD har avvisat företagets krav på att genast avbryta stridåtgärderna.

Byggföretaget lämnade i juli en stämningsansökan mot Byggnads till Arbetsdomstolen (AD). Detta efter att Byggnads, den 22 juni, försatt bolaget i blockad för att ägaren inte vill teckna kollektivavtal.

Företaget yrkade också att AD ska förklara Byggnads skyldigt att häva blockaden i väntan på att tvisten avgörs. Det är till detta AD nu sagt nej.

Företagets ägare Henrik Gustavsson har tidigare sagt så här till Byggnadsarbetaren gällande sin ovilja att skriva avtal:
– Vi vill välja löneform själva, vi vill inte jobba på ackord. Jag måste betala 1,5 procent av de anställdas bruttolöner i granskningsavgift till facket och sedan är det andra poster – bland annat lärlingskostnader – så sammantaget hamnar kostnaden på en högre nivå än så.

Han anser vidare att pengarna går till delvis politisk verksamhet inom Byggnads som han inte vill betala för. I stämningsansökan betonas också att ingen av de nuvarande anställda är medlemmar i Byggnads.

Enligt företaget bryter stridsåtgärderna mot såväl god sed på arbetsmarknaden som mot Europakonventionens skrivningar om negativ föreningsfrihet.

Byggnads å sin sida hävdar att åtgärderna är grundlagsskyddade, och att de inte strider mot god sed eftersom det är ett normalt agerande på svensk arbetsmarknad att vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal.

Facket vänder sig också emot att åtgärderna skulle innebära brott mot Europakonventionen. Vidare konstaterar facket i sitt utlåtande till AD att företaget hade medlemmar i Byggnads anställda då förhandlingarna inleddes. Nu kan stridsåtgärder alltså i varje fall pågå fram till att en slutgiltig dom kommer.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD ger Byggnads rätt fortsätta blockad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig