info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD-domar håller uppe uthyrdas löner

Uthyrda arbetare har Arbetsdomstolen att tacka för att bemanningsavtalet framöver ska tolkas till fördel för deras lönenivå. I veckan kom årets andra AD-dom som går Byggnads väg på det här området. Den innebär att lärlingslöner inte får dra ner det lönesnitt som styr inhyrdas lön.

Det är bemanningsföretaget Arbetskraft Öresund som dömts till att betala 40 000 kronor i skadestånd till Byggnads, samt 3 967 kronor i lön till en av Byggnads medlemmar. Tvisten gäller hur lönen skulle ha beräknats när företaget 2006 hyrde ut sex personer till ett Peabbygge i Malmö.

Huvudregeln är att snittinkomsten bland Peabs egna anställda på bygget ska styra lönen för dem som hyrs in. Arbetsgivaren har hävdat att lärlingars och feriepraktikanters lägre löner ska ingå när snittet räknas fram. Man har hävdat att de utför samma arbetsuppgifter som övriga byggnadsarbetare och att det är just arbetsuppgifterna som ska styra vilka de inhyrdas löner riktas in efter.

Byggnads menar däremot att lärlingar och feriepraktikanter bör undantas eftersom de är under utbildning och inte kan förväntas utgöra samma resurs som andra anställda. Och domstolen går alltså på Byggnads linje. Domen kan innebära högre inkomst för andra uthyrda framöver, eftersom fackets tolkning nu är den som gäller. På den aktuella arbetsplatsen skiljde det tio kronor i timmen i lön beroende av om lärlingar och feriepraktikanter räknades in i jämförelsegruppen eller inte.

I sitt beslut hänvisar domstolen till den dom från i somras där bemanningsföretaget Rimec dömdes till att betala 350 000 kronor i skadestånd till Byggnads i ett liknande ärende. Här gällde det att Rimec inte ansåg sig behöva anpassa sig till lönenivån hos NCC när man hyrde ut personal dit, eftersom NCC inte hade egen personal på den arbetsplats där de Rimecanställda jobbade. Domstolen slog dock fast att man då skulle anpassa lönen efter vad NCC-anställda tjänar på andra, liknande arbetsplatser i närområdet. Även i den här domen konstaterade domstolen att det inte finns någon anledning att räkna in lärlingar i snittet.

Byggnads hade krävt 75 000 kronor i skadestånd av Arbetskraft Öresund. Att domstolen sänker summan till 40 000 beror på att avtalets regler inte är ”helt klargörande” och att inget tyder på att bolaget har tillämpat avtalet felaktigt i ond tro.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD-domar håller uppe uthyrdas löner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig