info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

AD avgör vem som får stämma av ackord

Byggnads och NCC är oense om hur lönen ska stämmas av på ackordsarbetsplatser med mindre än 1200 timmars arbete. Nu har Byggnads drivit tvisten till Arbetsdomstolen. Man kräver skadestånd för att lokalavdelningen i Sundsvall inte har fått vara med och stämma av.

Tvisten gäller tre arbetsplatser, varav två med under 1200 arbetstimmar. På sådana arbetsplatser får arbetslaget och företaget göra ackordsöverenskommelser utan avdelningens medverkan. NCC hänvisar till detta och menar att det därmed är korrekt att sedan även stämma av ackordet direkt med laget.
Enligt Staffan Andersson, ombudsman på Byggnads i Sundsvall, är detta en linje som Sveriges Byggindustrier började driva efter förra avtalsrörelsen.

Byggnads hävdar dock att specialregeln för arbetsplatser med under 1200 timmar endast gäller själva överenskommelsen, vid avstämningarna är företagen ändå skyldiga att vända sig till Byggnads avdelningar.

Den tredje arbetsplatsen som berörs av stämningen omfattade mer än 1200 timmar. Här gäller tvisten att tilläggsarbeten som gjorts efter avstämning av ackordet inte redovisats för avdelningen. Enligt NCC var tilläggsarbetena inte en del av ackordet och därmed fanns ingen skyldighet att stämma av dem med avdelningen. Byggnads är alltså av en annan åsikt.
Byggnads kräver, i sin stämningsansökan, NCC på sammanlagt 20 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: AD avgör vem som får stämma av ackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig