info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

A-kassan förlorade i länsrätten

Det var fel av Byggnads a-kassa att stänga av en arbetslös byggnadsarbetare från ersättning i 45 dagar. Det slår länsrätten fast i en dom.

Domen kom i förra veckan. Byggnadsarbetaren, som bor i Värmland, hade överklagat a-kassans beslut om avstängning, med hänvisning till att det var arbetsgivarens alkoholproblem som gjorde att han sade upp sig från sin anställning.
Enligt a-kassans regler kan en person som säger upp sig själv från en anställning, stängas av från ersättning under en viss tid. Om det finns starka skäl, till exempel mobbing och trakasserier, kan a-kassan göra undantag från den regeln.
Byggnads a-kassa tyckte inte att byggnadsarbetarens skäl, att arbetsgivaren hade alkoholproblem, var tillräckligt starka och han avstängdes i 45 dagar fram till den 8 mars 2002.
Men länsrätten i Värmland gör en annan bedömning.
Byggnadsarbetaren hade blivit lovad ett boende på vandrarhem, när jobbet utfördes på annan ort. Men arbetsgivaren hyrde i stället en liten stuga där han själv skulle bo tillsammans med två anställda. Enligt byggnadsarbetaren inträffade en del otrevligheter i samband med att arbetsgivaren var onykter. Till exempel så kissade arbetsgivaren i sängarna i stugan. Byggnadsarbetaren ansåg också att han utsattes för fara, när arbetsgivaren ”dagen efter” skulle handskas med motorsåg. Den andra personen som var anställd i firman sade också upp sig från sin anställning efter en tid och bekräftar byggnadsarbetarens beskrivning av arbetsförhållandena i företaget.
Länsrätten upphäver a-kassans beslut och meddelar helt kort att ”det ankommer på a-kassan att vidta erforderliga åtgärder med anledning av denna dom”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: A-kassan förlorade i länsrätten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig