info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

80 motioner på sista kongressen

Bleck och Plåt svarade ja på motionen om ett samgående med Byggnads. Det var den stora frågan på kongressen.

Total behandlades ett 80-tal motioner. Många handlade om avtalskrav. De kommer nu att drivas vidare av plåtslagarnas förhandlingsdelegation under ledning av Byggnads förhandlingschef.
Under de tre kongressdagarna fattades bland annat följande beslut:
En enkät ska göras för att få svar på vad plåtslagarna tycker om ackordsprislistan. Syftet är att få fler att mäta sina jobb.
Den kollektiva hemförsäkringen på 42 kronor per månad blir kvar för Bleck och Plåts nuvarande medlemmar. För plåtslagare som tillkommer som nya medlemmar efter den 1 januari 2000 gäller Byggnads regler, vilket innebär att hemförsäkringen är frivillig.
Kravet på sänkt medlemsavgift för arbetslösa ska drivas även efter samgåendet med Byggnads.
Motioner med avtalskrav handlade bland annat om bättre betalning för snöskottning, bättre villkor för helglön och att plåtslagarna vill införa delmätningar på längre jobb.
Bleck och Plåt/Byggnads ska verka för att fler typer av takplåt halkskyddas. Dessutom ska hälsoeffekterna av mjukgörare som finns i lackerad plåt utredas. Plåttillverkarna ska kontaktas för att få bort vassa plåtrester som skär sönder händerna.
Kongressen beslutade, efter votering, att lagbasar som för dagbok, deltar i byggmöten och håller reda på extrajobben inte ska få extra betalt.
Det socialdemokratiska partiet kan även i fortsättningen räkna med ekonomiskt stöd från plåtslagarna. Plåtslagare i Dalarna ville dra in stödet för att visa sitt missnöje med den ekonomisk politiken.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 80 motioner på sista kongressen