info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

77 procent nöjda med sitt arbete

Andelen av de förvärvsarbetande som är nöjda med sitt jobb stiger - från 74 procent år 2005 till 77 procent år 2007. Drygt hälften uppger att de har för mycket att göra och 7 procent är missnöjda med sitt jobb. Det visar SCB:s arbetsmiljöundersökning för 2007.

En fjärdedel av dem som förvärvsarbetar anser att de har ett påfrestande tungt jobb och mer än var tredje kvinna tycker att de har påfrestande arbetsställningar. De tunga lyften – minst 15 kilo flera gånger om dagen – har dock stadigt minskat för kvinnorna sedan 1991. Även för männen noteras en viss nedgång när det gäller de tynga lyften.
En fjärdedel anser att de har för lite inflytande på jobbet och var femte kvinna anser att arbetet är bundet och ofritt.
Tendensen att arbetstiden blir alltmer flexibel håller i sig. Sedan undersökningen 2005 har gruppen som arbetar normaltid minskat från 70 procent till 63 procent.
En viss förbättring har hänt när det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. 52 procent uppger i undersökningen att systematiskt arbetsmiljöarbete pågår och att bristerna åtgärdas. Men det finns även en stor grupp – en femtedel – som säger att det är svårt att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållandena.
SCB har gjort den här typen av arbetsmiljöundersökningar sedan slutet av 1980-talet. Vartannat år har de ställt frågor till sysselsatta i åldern 16-64 år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 77 procent nöjda med sitt arbete

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig