info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v15

700 plattsättare i undersökning: Så mår vi av våra arbeten

Över 60 procent har ont i ryggen. Tunga lyft är det största arbetsmiljöproblemet och majoriteten är stressade på jobbet.
– Det är tydliga svar, säger Johan Vetter Lundin, vd på KGC Verktyg, som har gjort en undersökning bland 739 plattsättare.

Många plattsättare har ont i knäna. Det visar KGC:s undersökning bland plattsättare. Foto: Mostphotos

Verktygsföretaget KGC har genomfört en webbenkät bland 739 personer plattsättare  under oktober och november i år. Undersökningen har gjorts i syfte att ta reda på om det går att utveckla nya produkter för plattsättare.

– Vi kan hjälpa dem att ta fram nya produkter som är lite bättre, exempelvis vid tunga lyft, säger Johan Vetter Lundin, vd på KGC.

I undersökningen svarar plattsättare på frågor som rör deras arbetsmiljö. Tydligast var svaren när det gällde bland annat pension, belastningsskador, arbetsmiljöproblem och tidspress.

När det gäller skador uppger 61 procent att de har regelbunden smärta av belastningsskador. På frågan var i kroppen de har ont svarar 64 procent att de har ont i ryggen och över hälften uppger att de har problem med knäna.

– Det är höga siffror, men representativt för hela branschen, säger Johan Vetter Lundin.

Ett stort arbetsmiljöproblem är tunga lyft. Nästan hälften av plattsättarna upplever att det är det största problemet på bygget, därefter kommer problem med obekväma ställningar.

– En plattsättare måste bära in grejorna och kanske gå i trappor. Ofta finns det inte bra hjälpmedel. Det är ofta trånga utrymmen i badrummen och kan bli konstiga arbetsställningar, säger Johan Vetter Lundin.

Majoriteten av de tillfrågade anser att det finns tydliga säkerhetsregler att följa, men 42 procent tummar trots allt regelbundet på säkerhetsrutinerna. Av dem uppger 8 av 10 att det beror på tidspress.

– De stora byggarna är konkurrensutsatta och de i sin tur utsätter sina underentreprenörer hårdare. När sedan plattsättarfirman ska göra badrumsrenoveringar så blir marginalerna väldigt pressade. Det blir ju stress när det ska gå runt och går ut över den som jobbar, säger Johan Vetter Lundin.

Undersökningen visar också att mer än hälften är osäkra om de kommer att jobba kvar till pensionen. Nästan 70 procent uppger att deras kroppar inte orkar längre.

Undersökningen omfattar anställda, arbetsgivare och egenföretagare i hela landet. När det gäller arbetsgivarna så handlar det om småföretagare, med 10-12 anställda, som själva arbetar i produktionen. 97 procent av dem som svarat är män, 3 procent kvinnor. Medelåldern är 48 år.

Vilka är de största arbetsmiljöproblemen på din arbetsplats?
Källa: KGC
Tror du att du kommer jobba kvar i branschen tills pensionen (65år) ?
Källa: KGC
Katarina Connheim, reporter
Annons
Bluebeam 250×600 v13-18 desktop

Du läser: 700 plattsättare i undersökning: Så mår vi av våra arbeten