info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

6F:s avtalskrav: 3,2 procent

Löneökningar på minst 3,2 procent, satsning på de lägst avlönade och tryggare jobb. Det var några av 6F:s gemensamma avtalskrav inför avtalsrörelsen.

Sedan LO-samordningen sprack har 6F-förbunden (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) diskuterat samordning inför avtalsrörelsen 2016. På en välbesökt presskonferens på tisdagseftermiddagen presenterade de fem förbundsordföranden inom 6F sina gemensamma avtalskrav.
6F:s avtalskrav har ställt samman en gemensam plattform ”Rättvisa löner trygga jobb” inför avtalsrörelsen. De gemensamma avtalskraven handlar om ett lägsta löneutrymme om 3,2 procent och löneökningar med minst 800 kronor per månad för medlemmarna. Kraven handlar också satsningar på de lägst avlönade, minska löneklyftorna mellan kvinnor och män, ökat skydd för arbetstagarnas integritet, begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna. 6F anser att kraven är fullt rimliga och genomförbara.
– Vi gläds när det går bra för Sverige, samtidigt har vinstandelen ökat på bekostnad av löneandelen. Löntagarna måste få en större del av kakan som de jobbar ihop och löneskillnaden mellan hög- och låginkomsttagare är fortsatt höga, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Industrins avtalskrav: 2,8 procent

Inför avtalsrörelsen har 6 F sammanställt en ekonomisk analys ”Samhällsekonomiska löneutrymmet” som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar.
Enligt rapporten är Sverige inne i en återhämtningsfas och tillväxttakten är ungefär 3 procent. Arbetslösheten är nere på nivåer före finanskrisen.
– Jag har kommit fram till att löneökningar mellan 3 till 3,5 procent är en rimlig bedömning. Det finns inga tecken på att det påverkar lönsamhetsläget i svenskt näringsliv eller att det skulle försämra den internationella konkurrenskraften, säger Christer Persson, tidigare LO-ekonom, som sammanställt rapporten.
Fackförbunden inom industrin, som brukar vara det så kallade märket i avtalsrörelsen, la i början av november fram avtalskrav på 2,8 procent. Nu lägger sig 6 F över denna nivå.
Varje fackförbund kommer sedan att lägga fram specifika avtalsyrkanden i samband med att de börjar förhandla med sin motpart. Byggnads och Sveriges Byggindustrier ska byta avtalskrav den 22 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 6F:s avtalskrav: 3,2 procent

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig