info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

55-metersborrar tar tempen på åsen

Nu har tunnelborrmaskinen kört igång igen i Hallandsåsen. Med 55 meter långa hammarborrar får bergarbetarna viktig kunskap om berget längre fram i tunneln. Berget är så dåligt att borren fortfarande måste köras i så kallat slutet läge för att inte ta skada av nedfallande material från berget.

En gång i veckan görs sonderingsborrningar av berget. Då får byggnadsarbetarna reda på bergets kvalitet upp till 55 meter längre fram.
Borrkaxet, det bergmaterial som kommer ut från hammarborrningen, värderas och analyseras. Färgen på spolvattnet bedöms. Borrens rotationstryck registreras. All information samlas i ett datorprogram som analyserar och jämför med tidigare information.
– Borraren själv är minst lika viktig. Ju mer erfarenhet och kunskap han har in händerna desto bättre är det, säger Robert Sturk, teknisk chef på Skanska-Vinci, till tidningen Ny Teknik.
Analyserna ligger sedan till grund för det fortsatta borrandet och hur maskinen ska köras.
Oftast borrar man tre sonderingshål, ibland sex och ibland nio hål, upp till 55 meter in i berget. Hittills har borren nästan uteslutande gått i slutet läge vid det södra påslaget. Det mest effektiva sättet att borra är i öppet läge.
Takten för tillfället är sex meter färdig tunnel per dygn. Tre ”ringar” med prefabricerade gjutna tunnelelement monteras på de uppborrade väggarna varje dygn, skriver Ny Teknik.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 55-metersborrar tar tempen på åsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig