info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

500 kronor mer till uthyrd byggjobbare

Ett avtal har slutits mellan Bemanningsföretagen och 16 LO-förbund, däribland Byggnads. Den personliga lönen för anställda i bemanningsföretag ökar med 500 kronor i månaden från 1 juni 2005.

Den personliga lönen fungerar som en lägsta lönenivå och i anställningsbeviset, som undertecknats av den anställde samt bemanningsföretaget, brukar det finnas uppgift om denna lön. Den personliga lönen ska enligt avtalet höjas med 500 kronor per månad vid månadslön, eller vid timlön: med 2,87 kronor per timma. Förändringen gäller från 1 juni.
Den 1 juni 2006 lyfts lönen med ytterligare 500 kronor.
Förändringen gäller alla LO-förbund, alltså även i byggbranschen.

– Den som inte är nöjd med årets höjning på 500 kronor och förhandlar upp lönen ytterligare, ska se till att få den nya personliga lönen inskriven i anställningskontraktet direkt, säger Lars-Göran Bromander, Byggettan.
Grundprincipen är att anställda i bemanningsföretag ska tjäna lika mycket som yrkesarbetarna på den arbetsplats de är uthyrda till och få del av eventuell ackordsförtjänst. Men när uthyrningen är kortare än tio dagar, gäller andra regler. Då får den anställde i bemanningsföretag i stället sin lönenivå baserad på hur mycket han/hon tjänat de tre senaste månaderna. Denna snittlön får dock inte understiga den personliga lönen.

Det finns också ett annat tillfälle då den personliga lönen reglerar lönenivån: när den anställde deltar i beordrad utbildning, eller är outhyrd och i stället arbetar i själva bemanningsföretaget.
Om den anställde redan har varit uthyrd till en viss arbetsgivare/kund för mindre än ett år sedan, och blir uthyrd igen till samma ställe, har han rätt till samma lön som övriga på arbetsplatsen, även om han bara ska vara där några dagar.
Inom byggsektorn innebär det att den anställde på bemanningsföretag har rätt till lagackord från första dagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 500 kronor mer till uthyrd byggjobbare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig