info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

4,50 i löneökning i nya plåtavtal

Plåtarbetsgivarna och Byggnads enades idag om nya, treåriga, plåtavtal. Den utgående lönen höjs med 4,50 kronor per timme från den 1 juni.

Cirka 5 000 plåtslagare fick idag nya avtal. De följer i princip de tidigare tecknade avtalen på Byggnads avtalsområden. Den största skillnaden är att plåtavtalens löneökningar börjar gälla den 1 juni i stället för den första april då de gamla avtalen löpte ut. Senareläggningen gör att löneökningen under 2007 blir lite högre för plåtslagarna, 4,50 kronor per timme i stället för till exempel bygg- och anläggningsavtalens 3,20 kronor per timme.

De viktigaste förändringarna i de tre avtalen, byggplåt, ventilation och plåtbearbetning, är:
+ Utgående lön höjs den 1 juni i år med 4,50 kronor per timme för yrkesarbetare. Den 1 april 2008 höjs utgående lön med 4 kronor per timme och samma datum 2009 med 3,50 kronor per timme.
+ Grundlönen i avtalen höjs med 6,75 kronor per timme, till 120 kronor, den 1 juni i år. De följande två avtalsåren höjs grundlönen med 4 kronor per timme per år för att från den 1 april 2009 vara 128 kronor per timme.
+ Prislistorna som används vid ackordsarbete räknas upp med 4 procent den 1 juni i år och lika mycket den 1 april 2008. Den 1 april 2009 räknas ackordspriserna upp med 3,5 procent.
+ Byggnads lyckades inte få gehör för sitt krav på ytterligare arbetstidsförkortning, utöver de fyra dagar som redan finns i plåtavtalen. I stället fick man nöja sig med att plåtslagarna får en ledig dag extra de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Den lediga dagen ska tas ut under kalenderåret.
+ Föräldralön införs under högst en månad för den som varit anställd mer än ett år och under högst två månader för den som varit anställd mer än två år. Den som tar föräldraledigt får tio procent av utgående lön, hälften betalas ut i början av ledigheten och hälften när ledigheten är slut.
+ Semesterersättningen höjs från 12,8 procent av lönen till 13 procent. Den förändringen gäller från 1 april i år och innebär att plåtslagare får ut cirka 500 kronor mer i semesterersättning från och med 2008.
+ Reglerna för permission ändras så att också barnbarn räknas som nära anhörig. Nytt är också att delad vårdnad räcker för att barn ska räknas som hemmaboende.
+ Byggnads kommer i fortsättningen att få uppgifter som ligger till grund för lönegranskning genom plåtbranschens semesterkassa. Kassan som har flera uppgifter finansieras sedan tidigare genom en branschavgift på 3 procent. Avgiften är oförändrad.
+ Ersättningen för resor i tjänsten höjs med 30 öre, till 3,10 kronor per kilometer för de första 1 000 milen. För resor i tjänsten över 1 000 mil höjs ersättningen med 50 öre per kilometer till 2,50 kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 4,50 i löneökning i nya plåtavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig