info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

2 500 vill jobba i Norge

Hittills har 2 500 byggnadsarbetare anmält intresse för att arbeta på Snövitprojektet i Nordnorge.

– Det pratas om fria hemresor, fritt boende och till och med gratis lunch, säger Jaako Ekorre på Länsarbetsnämnden i Norrbotten.
Hittills har 2 500 byggnadsarbetare skrivit in sig på Norska arbetsförmedlingens hemsida på Internet och visat intresse för gasprojektet i Hammerfest som väntas dra igång vår. Innan projektet startar ska ett formellt beslut tas i norska stortinget 12 mars.

Klart är att Norska NCC blir huvudentreprenör för anläggningsarbetet där gasfabriken ska uppföras. Norska Skanska har fått uppdraget att bygga en 2,5 kilometer lång tunnel under en fjord. Anläggningsarbetet har en beräknad kostnad på 500 miljoner kronor och tunneln 200 miljoner kronor.
– De behöver 400 byggnadsarbetare direkt vid starten och norrmännen säger att de endast klarar av att rekrytera 200 själva. Resten måste in från andra länder, säger Jaako Ekorre.

Totalt diskuteras det att 1 200 – 1 500 byggnadsarbetare behövs under projekts gång som väntas vara klart år 2006.
– Norrmännen menar att de klarar av att rekrytera 60 procent av den totala arbetskraften i egna landet men det är osäkert om de lyckas med det. Antagligen behöver de ta in mer folk från grannländerna.
Jaako Ekorre tror att Sverige ligger bättre till än Finland, eftersom norrmän och svenskar har lättare att förstå varandras språk.
Just nu diskuteras möjligheten att flyga upp arbetskraft från Norrbotten till Nordnorge. En möjlig rutt är Luleå – Rovanemi – Alta.

– I både Luleå och Piteå finns gott om arbetslösa byggnadsarbetare. Blir det flyg har de nära till flygplatsen i Luleå, säger Jaakoo Ekorre.
Arbetets upplägg är att jobba tolv timmar per dag i tolv dagar. Sedan ledighet i nio dagar.
Det blir världens mest avancerade anläggning för nedkylning av gas. Kostnaden är beräknad till 47 miljarder norska kronor. I den färdiga fabriken kommer gasen att kylas ner till flytande form för att sedan skeppas med båt till kunderna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 2 500 vill jobba i Norge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig