info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

16-åringens far försvarade brodern

– Jag vill inte hänga någon för det som inträffat. Det var olyckliga omständigheter. Så sa pappan till den omkomne Joakim Cederblad Tingshagen, när rättegången kring sonens död idag avslutades.

Pappan gav ett mycket samlat intryck när han under rättegångens avslutande dag hördes om den tragiska rivningsolyckan som tog hans 16-årige sons liv.
Han tog sin bror, som står åtalad för dödsfallet, i försvar.
– Min bror var fullt kompetent till att riva en sån vägg. Jag vet ingen som är mer ansvarskännande än han. Jag kan lova att han inte var försumlig med flit, sa pappan.

Pappan och farbrodern drev tillsammans Södertörns Allservice AB, där Joakim Cederblad Tingshagen hade sin sommaranställning. Företaget var underentreprenör vid ombyggnaden av Tallkrogens skola i Stockholm där dödsfallet inträffade.
Pappan förklarade för rätten att det var han som fungerade som den egentligt drivande kraften i företaget. Att farbrodern formellt stod som VD var mest en slump.
– Jag tog in jobben, skötte pappersarbetet och allt annat runtomkring, tillsammans med min sambo, berättade pappan.

Åklagaren Fredrik Skoglund poängterade i sin slutplädering att hans främsta mål med åtalet inte var att se till att straffa farbrodern. Men det är viktigt att det juridiska läget vid såna här händelser reds ut, för att förhindra att de sker igen.
Fredrik Skoglund yrkade visserligen på fängelsestraff men föreslog att farbrodern döms villkorligt.
Farbroderns försvarare, Tomas Nilsson, ansåg att hans klient skulle frias från allt ansvar. Åklagaren har inte kunnat visa att det förelåg sådan rasrisk att skolsalarna där rivningen skedde, verkligen måste utrymmas, hävdade han. Farbrodern har heller inte, som åklagaren påstår, använt sig av en rivningsmetod där rasrisk kunde förutses.
– Detta är en olycka, det är vad det är. En olycka. Om någon ska tilldömas straffansvar krävs en skuld. En oaktsamhet, sa Tomas Nilsson i sin slutplädering.

Enligt Tomas Nilssons åsikt är det också oklart om Joakim Cederblad Tingshagen verkligen deltagit i rivningsarbetet. Hans uppgift bestod i att forsla bort rivningsmassor med hjälp av skottkärra.
Åklagaren yrkade på bötesstraff för den chef från byggherren Sisab som också står åtalad, på grund av brister i arbetsmiljöplanen vid ombyggnaden av Tallkrogens skola.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 16-åringens far försvarade brodern

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig