info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

135 olyckor på sex år

De senaste sex åren har 135 allvarliga explosionsolyckor rapporterats till Arbetsmiljöverket. Nu har Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) tillsatt en kommission för att utreda varför det sker så många olyckor.

Den 16 augusti i år skadades en byggnadsarbetare allvarligt när en dola* exploderade under ett borrningsarbete i Arendal i Göteborg. Under de senaste sex åren har 135 allvarliga olyckor inträffat i samband med bergssprängningsarbeten. Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) har nu tillsatt en kommission som ska utreda varför det inträffar så många olyckor.

Beställaren har stort ansvar

– En viktig orsak är den hårda tidspressen, säger BEF:s vd Roland Netterlind.
BEF är initiativtagare till kommissionen, där även Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI), är med.
Roland Netterlind menar att beställaren vid ett byggprojekt har stort ansvar, eftersom det är beställaren som sätter tidsramen på ett bygge och i längden hur mycket pengar som ska läggas på säkerhet.

”Säkerhet måste få kosta pengar”

– Det har kommit betydligt säkrare sprängmedel, men de kostar mer pengar. En del beställare väljer billigare sprängmedel. Beställare och stora byggentreprenörer måste lära sig att säkerhet kostar pengar.
BEF har tidigare drivit igenom ett projekt de kallar auktoriserad bergsprängare, där de utbildat medlemsföretag i säkerhet vid sprängningsarbete. Därefter har utbildningen följts upp av att en oberoende part åkt ut till byggena för att se att företagen praktiserar det de lärt sig på utbildningen.
I början av nästa år kommer kommissionen att publicera en slutrapport med förslag på hur man tillsammans kan minska antalet olyckor vid bergssprängningsarbeten.

*En dola är ett sprängämne eller en sprängkapsel som blivit kvar i borrhålet utan att explodera.

Peter Leander
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 135 olyckor på sex år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig