info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

111 miste livet i byggolyckor

Förra året dog nio personer i byggolyckor. Totalt har 111 personer dött på byggen under de senaste tio åren.

– Det är helt oacceptabelt att det dör en byggnads-arbetare i månaden, säger Arbetsmiljöverkets Jan Swedberg.
Dödsolyckorna fortsätter att skörda offer i byggbranschen. 2011 dog nio personer i byggolyckor. Två isoleringsmontörer omkom dessutom i en bilolycka i tjänsten. Dödsolyckorna varierar något mellan åren. Förra året innebar en minskning från tolv dödsolyckor året innan. Men sett över en tioårsperiod ligger dödsfallen i byggbranschen stadigt på cirka en i månaden, visar Byggnadsarbetarens granskning och egen statistik. Under åren 2002–2011 förlorade 111 personer livet i byggolyckor.
Många som dött var unga. Ett exempel är 26-årige Christian Wikström som dog efter en rasolycka i Solna förra året. 2010 omkom 20-årige Sebastian Pålsson efter ett fall på nio meter vid ett arenabygge och samma år dödades 22-årige snickaren Joacim Björk då en innervägg välte.

”Ofattbart stora tal”

Jan Swedberg ansvarig för byggtillsynen på Arbetsmiljöverket, anser att dödsolyckorna måste stoppas.
– Arbetsgivarna är ansvariga för sina anställda, men det märkliga är att samhället och pressen generellt sett inte bryr sig mer om det här. Ingen höjer på ögonbrynen när en byggnadsarbetare dör.
Han vill få en förändring, ett ökat samhällstryck mot företagen.
Även Henrik Björklund, byggkonsult med inriktning på arbetsmiljö och kvalitet reagerar starkt över dödsfallen i branschen.
– Det rör sig om ofattbart stora tal och det värsta är att olyckorna bara fortsätter att ske, när de går att förhindra. Det går att få bort de allra flesta dödsolyckorna, säger han. Orsakerna till dödsfall i byggbranschen är ungefär desamma sett över en längre tid. Av de 111 som dog de senaste tio åren omkom flest, 48 personer, i fallolyckor. 29 dog i rasolyckor av olika slag, till exempel ras med tunga element eller ras i schakt. 17 dödades i klämolyckor. Resultaten förvånar inte Jan Swedberg.
– Vi är ute och sätter stopp nästan varje dag på arbeten där folk arbetar utan fallskydd. Mycket är det en kunskapsfråga och både arbetsgivare och anställda måste följa de regler som finns, säger han.

Går att stoppa

Henrik Björklund besöker många arbetsplatser och ser stora brister i säkerheten. Att stress och tidsnöd gör att till exempel fallskydd aldrig kommer upp. Han anser att det med enkla medel går att stoppa olyckorna.
– Man kan till exempel hindra många risker från att alls uppstå genom bättre planering och projektering. Det gäller till exempel olika risker för ras, säger han.

Avgifter

Båda lägger ett ansvar för olyckorna på flera aktörer. Byggherrarna har ansvar, arbetsgivarna har det stora ansvaret för sina anställdas säkerhet, sedan måste de anställda använda det skydd de får.
För att få ner olyckorna vill Jan Swedberg få möjlighet till direkta sanktionsavgifter när företag bryter mot reglerna. Och att det ska bli en bättre utbildning i säkerhet på gymnasieprogrammen.
Henrik Björklund anser att Arbetsmiljöverket behöver få mer resurser för att utöva sin tillsyn.
– Det behövs fler inspektörer som kan kontrollera arbetsmiljön, säger han.

Läs reportaget i senaste numret, nr 2, av Byggnadsrbetaren.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50