Publicerad 27 oktober 2016 16:30

Bygginspektörer mindre nöjda

Bara 58 procent ger tillsynen godkänt

Sju av tio arbetsmiljöinspektörer tycker att tillsynen fungerar bra. Men bland inspektörerna som granskar byggsektorn är andelen lägre. Bara 58 procent är nöjda.

I anslutning till en granskningsrapport har Riksrevisionen genom en enkät bett Arbetsmiljöverkets inspektörer att betygsätta den egna tillsynsverksamheten.
Av verkets samtliga arbetsmiljöinspektörer anser nästan sju av tio att tillsynsverksamheten fungerar bra eller mycket bra. Mest nöjda är de inspektörer som arbetar i en akutgrupp ‒ som rycker ut vid särskilt allvarliga händelser ‒ där 77 procent ger tummen upp. Men bland arbetsmiljöinspektörer som i huvudsak arbetar gentemot byggsektorn är andelen avsevärt lägre. Bara 58 procent anser att tillsynen fungerar bra eller mycket bra.

Bristande byggkompetens
Per-Inge Persson, arbetsmiljöinspektör i Karlstad, ser flera samverkande förklaringar till siffrorna.
‒ Jag har jobbat här sedan 1991 och vi har varit en mycket kompetent inspektion, men många slutar och vi har svårt att ersätta dem. Det blir en bristande kompetens på byggsidan, det är vi nog ganska överens om.

LÄS MER
Oro för arbetsmiljön
Struntar i svåra arbetsolyckor
Arbetsmiljöverkets resurser utarmas

Arbetsmiljöverkets inspektioner har minskat kraftigt under senare år, från 19 566 år 2013 till 13 833 i fjol. En av förklaringarna är myndighetens satsning på så kallade nationella projekt lett till att antalet inspektioner baserade på tips blivit färre. Per-Inge Persson tror missnöje med detta kan ha fått genomslag i enkätsvaren.
‒ Man ska jobba mycket i projekt och det är kanske inte anpassat för byggsidan där det är lite mer action, säger han. Det är många som ringer och anmäler och då kanske man inte kan ta det om man sitter fast i något annat. Men man säger att vi inte ska vara någon blåljusorganisation och då blir det ju så här.

Långa entreprenadkedjor
Agneta Axelsson, arbetsmiljöinspektör i Sundsvall, håller med om att det blivit svårare att följa upp tips.
‒ Omorganisationen har gjort att vi i vår sektion har fått mycket längre resvägar och därmed inte kan hantera tips från byggsektorn som vi kunde förut.
Men hon påpekar också att siffrorna kanske inte enbart avspeglar förändrade förutsättningar inom myndigheten, utan också byggbranschens förändring. Att det helt enkelt har blivit svårare att utöva tillsyn.
‒ Anställningsformerna ute i branschen ser annorlunda ut med de långa entreprenadkedjorna vilket gör det svårare för inspektören att bedriva tillsynen. Det är min uppfattning i alla fall. Vi går mer och mer mot långa entreprenadkedjor där man tidigare hade regelrätta anställningsförhållanden, det gör det knepigare med våra paragrafer.

"Nu ska man lära upp nya"
Även Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör i Göteborg, identifierar samma problem. En förändrad byggbransch i kombination med personalförändringar hos myndigheten som har att granska dess arbetsmiljö.
‒ Arbetsmiljöverket har tappat väldigt mycket kompetens och väldigt många byggkunniga har slutat, säger han. Nu ska man lära upp nya att gå och göra bygginspektioner, och det är inte lätt.

"Vi har ändrat arbetssätt"
Enligt Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, har myndigheten ännu inte hunnit analysera Riksrevisionens siffror eller skaffa sig en entydig bild av varför arbetsmiljöinspektörerna är mindre nöjda.
‒ Det skulle kunna bero på att vi har ändrat arbetssätt vilket konkret innebär färre inspektörer som går renodlat på byggena, säger hon. Är man då anställd för att göra inspektioner kan det ju ta sig uttryck i att man är mindre nöjd. Vi har också haft stora pensionsavgångar och erfarna bygginspektörer som slutat.

Tyck till! Kommentera artikeln

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se