Kategori: Adressändring

Här kan du ändra din adress

Fyll i nedan

Om bara utdelningsadressen ändrats, och inte ev. faktura-adress, måste du tydligt ange detta, i fältet Övrig information. Detta gäller bara om du inte är medlem i Byggnads.
För medlem i Byggnads:
Kontakta förbundets lokala avdelning för att göra en adressändring.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

Prenumerera

Prenumerera på Byggnadsarbetaren.