Kategori: Bodsnack Skapa debatt - tyck till!

Publicerad 31 januari 2017 11:52

Kul kille: Utbilda unga byggare

Utbildningen i vår bransch släpar efter – vi har missat en hel generation medan BI är på tårna. Det gör det svårt att värna avtal och schyssta villkor. Vi måste bli fler som vet och kan hjälpas åt. För allt kan inte facket göra ensamt. Det är enade vi står starka.

Jag ser stora brister inom vår bransch, när jag ser till utbildningsnivån bland unga killar och tjejer på våra arbetsplatser. Vill vi nå en hållbar utveckling, hålla fortsatt jämna steg med arbetsgivarna och vår motpart BI måste vi utbilda oss. Det räcker inte med en handfull skara som kan föra vår talan. Vi måste bli fler och våra kunskaper bredare! Flykten från Byggnads beror till största del av okunskap. 80-talisterna har alltför ofta ett struts beteende. Man kan inte längre blunda för vad som sker. Vi har förlorat en generation byggare! Låt oss inte förlora fler.
Vårt fackförbund jobbar redan på bred front. Och kämpar för det mesta i motvind. Med utländskArbetskraft som lönedumpar! Arbetsgivare som försöker frånsäga sig sitt ansvar och kringgå slutna avtal! Samtidigt som BI är på tårna och försöker med näbbar och klor att komma åt våra avtal och splittra vår tro på vårt förbund!
Vi måste ta ett beslut om huruvida vi skall fortsätta bedriva kampen och på vilket plan vi gör det på. Så länge vi står enade förblir vi starka. Splittringar bland folk på byggarbetsplatserna kring facket är många och i goda tider som nu lär de bli fler! Dagens ungdomar har växt upp i en relativt trygg arbetsmarknad så länge man heter Andersson eller Karlsson. Man har haft det för bra och tar våra förmåner som vårt förbund förhandlat fram genom åren förgivet! Det är nu vi skall agera. Om vi vill få till en förändring för framtiden och för nästa generation unga byggare. Vi har fått skörda frukt av det generationer innan oss sått. Det är nu dags att vi tar tag i saken och ger tillbaka. Vi måste så för framtiden.
80-talisternas okunskap är en förlorad generation. "Svårt att lära en gammal hund att sitta". Vi skall och bör lägga krut på våra unga killar/tjejer. Det är i dom vi har vår framtid. En framtid att bygga på. Om vi skall vara med och påverka behöver en ny generation byggare som står mer redo att föra den fackliga talan vidare på våra arbetsplatser.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Det är intressant , LO skriker om Kollektivavtal , sossarna i regeringen öppnar för lönedumpning, genom s k " Enkla jobb ", snabbutbildar invandrare till byggsektorn, bland annat. Statligt ägda Postnord, med svensk VD i spetsen uttalade sig " - Det har blivit för dyrt med svenska åkerier , vi har problem med lönsamheten "
    Så, är det någon som är förvånad ??

  2. Jaa, J Behm något förvånad är jag över det du skriver. "Sossarna öppnar för lönedumpning och LO skriker om kollektivavtal" skriver du. Jag tycker det är bra att vilka det vara månde som tar ansvar för de flyktingar som kommer och ser till att de så snabbt som möjligt kommer till egen försörjning. Detta är väl bara bra?

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81
Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se