Kategori: Bodsnack Skapa debatt - tyck till!

Publicerad 30 januari 2017 13:39

Raoul Hansson: Ta huvudentreprenörs- ansvaret på allvar!

En olycka uppstår sällan för att man slarvat med skyddskläder. De kan däremot lindra skadan. Därför är huvudentreprenörsansvaret så viktigt. Sluta skyll på den enskilda individen och eventuella glömda hjälmar. Ta avikelserapportena på allvar istället.

Avtalsrörelsen har börjat och vårt förbund Byggnads har lämnat en del av sina yrkanden redan under veckan som gått.

Ett av motkraven från VVS-företagen rör ersättningsskyldighet för arbetare som orsakar företaget kostnader genom att inte följa chefens instruktioner. Alltså när det slarvas med skyddsutrustningen ska det kännas i plånboken för berörd arbetstagare.

Företagen vill förskjuta kostnaden för de sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket börjat utfärda.

För inte så länge sedan sände Uppdrag Granskning reportaget "En arbetares död" om när en av våra kollegor dog i en arbetsplatsolycka på det bygge som så småningom resulterade i Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Tidsplaner som ska hållas. Jobb under hängande last, stress, skyddsombud påpekar brister i både byggsäkerhet och i arbetsmiljö, montageledare som skriver avvikelserapporter (hela 140 stycken!!) om bland annat fel projektering, långa trappor, felsvetsningar och mycket mer.

När de ansvariga ska ställas till svars skyller de på varandra och ingen av de ansvariga cheferna på bygget åtalas.

En annan händelse är broraset över Älandsfjärden, Härnösand, den 21:a maj 2008. Där en del av den nya järnvägsbron för Ådalsbanan rasade varav två dog och två skadades. Här dömdes ansvariga i tingsrätten för arbetsmiljöbrott men friades i hovrätten.

Även här visar det sig finnas brister i konstruktionen. Gjutformen som byggs är för klen. Knektar som måste förstärkas för att gjutformen ska hålla. I tabell och beräkningsunderlag framgår att knektar behöver förstärkas men detta finns inte med på elevationen varav informationen missas. Otydlig ritning enligt totalentreprenören.

Det uppdagas att en glipa uppstått mellan knektarna och stålbalken (samverkansbro) men gjutningen fortskrider trots upptäckt till dess att raset är ett faktum.

Vid sådana här händelser hjälper varken hakremmar eller skyddsglasögon arbetstagaren. Här gäller att företaget drar åt handbromsen. Tar sitt HUVUDENTREPRENÖRSANSVAR och åtgärdar bristerna i säkerheten.

Det jag vill ha sagt med detta är att det är lätt att sila mygg och svälja kameler när man ser till ansvarsbiten.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81
Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se