Kategori: Bodsnack Skapa debatt - tyck till!

Publicerad 22 januari 13:36

Vi behöver inget pensionsuppror

258 miljarder är inte på vift. De har flyttats över till statsbudgeten – där de ska vara, skriver insändaren Sten Jonsson.

Så kom det då igen! Denna skröna om dessa 258 miljarder. Dennis Andersson, snickare och medlem i Byggnads Skåne och Kommunistiska partiet är den senaste: vi behöver ett pensionsuppror, skriver han.

Så här ligger det till med dessa 258 miljarder: I flera insändare har överföringen av de 258 miljarder kronorna från ålderspensionssystemet, som genomfördes i början av 2000-talet, nämnts och man kräver att dessa pengar betalas tillbaka. Tyvärr missar man en viktig punkt som förklarar varför så inte kan ske.

En gång i tiden innehöll ålderspensionssystemet mer än bara pension, där ingick även sjuk- och aktivitetsersättningen (tidigare förtidspension), garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget.

Alla dessa delar flyttades emellertid över till statsbudgeten år 2003 och därmed flyttades även den summa pengar som tillhörde dessa delar över till statsbudgeten. Pengarna följde alltså med den grupp som de var avsedda för. Därför är det svårt att hävda att pengarna ska betalas tillbaka.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. @Sten Jonsson

  Behöver vi inte ett pensionsuppror?

  Inte ens efter den senaste överenskommelsen?

 2. Klart som tusan att dessa pengar skall återbetalas till medlemmarna.
  Rena rånet att ta dessa och använda till annat än det var tänkt. Sluta lägga ut rökridåer!

  Det Persson och andra politiker gör är ren stöld av inbetalade medel för specifika ändamål som inte uppfylls. Att använda inbetalda medlemsförsäkringar till annat är inte legitimt ur någon aspekt.

  Det vore ju klädsamt om dessa inbetalda medel redovisades vart dom tagit vägen. Har dom använts för den öronmärkta försäkringen finns inget att orda om, men det verkar ha gått i fel fickor.

 3. Sign Mesen verkar ha svårt med läsförmågan? Han fortsätter att visa sin okunskap (som det finns bot för) om dessa 258 miljarder. Som han och många andra tror att de är "försnillade" av någon eller något parti.
  Så här skriver han: "Det Persson och andra politiker gör är ren stöld av inbetalade medel för specifika ändamål som inte uppfylls. Att använda inbetalda medlemsförsäkringar till annat är inte legitimt ur någon aspekt".

  Det är pinsamt att läsa hur okunniga flera är här. Dessa 258 miljarder är flyttade efter ett riksdagsbeslut. Detta hände 2003. Men fortfarande lever denna skröna. Och "Persson" får skulden för detta som kallas för stöld av sign. Mesen. Tror någon här att en enskild riksdagsman kan göra en dylik flytt av dessa pengar?

  Ni som vill veta sanningen om detta kan skriva till er Riksdagsman/politiker och ställa frågor om denna penningflytt. Annars finns möjligheten att googla på detta och läsa det ni får upp.

 4. Sten Jonsson. bara för att man upprepar en lögn så blir den inte sannare för det!
  Det finns många som du som gärna har skygglappar på när det kommer till fakta och realiteter.
  Att se allt som teoretiserande kan inte vara av godo och det visar ditt inlägg.
  Till och med Göran Persson sa vid sitt avträde från statsminister posten följande; jag bävar för den tiden när svenska folket inser vad vi (politiker) har gjort med försäkringarna. (pensioner, arbetsskadeförsäkringen mm).

  Men Sten Jonsson verkar leva i en annan tid, både bokstavligt och praktiskt. Trygghetsförsäkringarna är pengar som vi (skattebetalare) betalat för att få en trygg ålderdom, arbetslöshetsförsäkring och välfärd.
  och att sedan klåfingriga politiker tar dessa för helt andra ändamål, kan väl inte vara annat än stöld?

 5. Här något för Sign Mesen att läsa

  1. Vart tog de överförda pensionsmiljarderna vägen?
  2. När kommer pensionernas realvärden att återställas?
  3. Kommer den av regeringen tillsatta pensionsgruppen verka för en omprövning av under 1999-2001 överförda medel från AP-fonden till statskassan?

  I mars kom följande svar:
  "Kostnadsfördelningen mellan staten och AP-fonderna förändrades när ålderspensionssystemet reformerades. Kostnaderna för staten ökade genom att bl.a. kostnaderna för förtidspension/sjukersättning helt övergick till staten. Statens ökade kostnader beräknades motsvara en engångsöverföring på 300-350 miljarder kronor i 1999 års penningvärde. Ett belopp motsvarande sammanlagt 258 miljarder har därför förts över till statsbudgeten.

  Hur mycket som skulle föras över var en balansgång mellan statsbudgetens legitima intresse om kompensation och pensionärernas intresse av att pensionssystemet kan klara sitt åtagande."

  Ett kristallklart svar, eller..? Kanske inte för Mesen...

 6. Bevisbördan ligger på den som hävdar att det är en bra ordning vi har nu. I alla andra sammanhang eftersträvar vi enhetlighet vad gäller regelverk och effektiv administrativ hantering. Dagens lösning uppfyller inte de kraven, det kan ju alla konstatera.
  Sedan kan Sten fortsätta att lägga ut dimridåer.

 7. Till Mesen: Allt är inte perfekt. Men vad värre är! Jo det är det som pågår med Mesens förtjänst - nämligen att inte ens försöka ta del av sanningar. Nu om dessa "bevisbördor" han skriver om. Om det inte enligt dig Mesen är en bra ordning nu så vänd dig då till de/de som ska "ordna" denna ordning!

  Men innan du gör det så kan du väl åtminstone försöka att sätta dig in något lite i detta. Alldeles för många tror och tycker saker utan att anstränga sig att ta reda på sanningen om hur saker och ting ligger till.

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 329
Ja, flera gånger 261
Nej, aldrig 60

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se