Kategori: Bodsnack Skapa debatt - tyck till!

Publicerad 18 oktober 2017 09:36

Fredrik Brandberg, VD SUUAB: Kvalitetssäkring är mer än en kollegial angelägenhet

Det pratas om osund konkurrens från bland annat utländska ställningsbyggare. Men vem är egentligen konkurrent till vem, undrar utbildningsföretaget SUUAB i ett svar på en insändare om att valdera utländska utbildningar på ett korrekt sätt.

SUUAB har på uppdrag av No Problems AB genomfört kompletteringsutbildning av nitton slovakiska medarbetare, en utbildning som varit planerad och under förberedelse i cirka två veckor. Tillräckligt.

Att kalla utbildningen för validering är vanskligt – det är fråga om kompletteringsutbildning i enlighet med de allmänna råden i AFS 2013:04, bilaga 3 – sista stycket. Så här står det ordagrant: "Eftersom delar av utbildningen syftar till att förmedla kunskap om de regler för ställningar som gäller i Sverige, så innebär det att arbetstagare med utbildning från ett annat land normalt behöver komplettera den, för att den ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter".

Om arbetsgivaren bedömer att kompletteringsutbildning behövs, så beställer man den av SUUAB, och vi kommer överens om vilken omfattning som krävs. Nio timmars utbildning var i det här fallet tillräckligt, hänsyn taget till den mängd tidigare utbildning och erfarenhet som fanns att styrka. Kunden hade mycket goda skäl att lita på oss, och vi på dem.

Den som vill ta ett bredare ansvar för arbetsmiljön ska inte högljutt ifrågasätta mycket duktiga ställningsbyggare, särskilt inte på lösare grunder. Tonen gentemot medarbetare med ursprung från andra länder är redan ett problem på många arbetsplatser, något vi ibland märker under våra utbildningar. Organisatorisk och social arbetsmiljö gynnas av kompetent handläggning, i lugn och ro. Att göra stort väsen med klent underlag är kanske inte den bästa vägen att gå. Utbildningskollegor har ett gemensamt ansvar.

I den händelse att någon har skarpa frågor gällande andra anställdas kompetens och metoder, så är det angeläget att det avhandlas med alla medarbetares bästa för ögonen. Ska man lyckas med det viktiga arbetsmiljöarbetet så krävs hänsyn till samtliga och i ett bredare och mer genomtänkt perspektiv.

Den eller de som behöver lära sig något mer om ställningsbyggnad och relaterade lagkrav får gärna delta i våra utbildningar.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81
Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se