Publicerad 13 mars 10:34

Stor ökning av utländska gästarbetare

Över 72 000 arbetstagare var utstationerade i Sverige förra året. 60 procent arbetar inom bygg och av dem kom nära hälften från polska företag.

Allt fler gästarbetar i Sverige. 2017 anmäldes totalt 72 552 utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket, mot drygt 48 000 året innan. Det är en ökning med 52 procent, den största sedan verkets så kallade utstationeringsregister infördes för snart fem år sedan.
De flesta, 43 596 personer eller 60 procent, arbetade inom byggbranschen. Antalet gästarbetare inom bygg har ökat med ungefär 20 000 personer jämfört med 2016. Nära hälften av byggarna kom från företag i Polen och 18 procent från Tjeckien, Litauen och Lettland.
En förklaring till ökningen är den starka byggkonjunkturen. Mest har branschgruppen "specialiserad bygg – och anläggningsverksamhet" ökat.

Läs mer: Ett steg mot mer rättvisa

Nytt är också att de längre uppdragen blivit fler. Den vanligaste tidsperioden att arbeta i Sverige är mellan sex och åtta månader. Tidigare var perioder på mellan 10 och 29 dagar vanligast.
Statistiken kommer från Arbetsmiljöverkets årsrapport över utstationeringsregistret. Sedan det infördes 2013 måste arbetsgivare som har tillfällig arbetskraft i Sverige anmäla sig hos Arbetsmiljöverket.
Den 1 juni 2017 skärptes regelverket för att stärka kollektivavtalens ställning. Bland annat ska arbetsgivarna utse en företrädare som får förhandla om och sluta kollektivavtal, om ett fackförbund begär det. Lex Laval har också upphävts. Nu får fackförbund vidta stridsåtgärder även om utländska arbetsgivares villkor motsvarar minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal.


Flest gästarbetare kommer från...
Polen (26 644)
Lettland (6 067)
Litauen (5 861)
Tjeckien (5 272)
Indien (4 824)
Tyskland (4 112)
• En utstationerad arbetstagare är någon som arbetar i ett land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för en begränsad tid. Totalt registrerades 72 552 utstationerade personer i Sverige 2017, jämfört med knappt 48 000 året innan.
• Företag från Polen står för drygt 37 procent av alla anmälda arbetstagare (oavsett bransch).
• De flesta jobbar i storstäderna. Men Västernorrlands län står för den i särklass högsta ökningen. Där har antalet anmälda ökat från 1 407 personer år 2016 till 14 360 år 2017.
• Källa: Arbetsmiljöverket

Kristian Borg

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se