Publicerad 15 februari 14:05

Fixa nytt ID06-kort - snart blir det gamla spärrat: "Hämmar fusket"

Från april i år till april 2019 ska samtliga få nytt ID06-kort. Den som inte byter kommer inte släppas in på bygget.

Det finns flera anledningar till att ID06-korten ska bytas ut. Bland annat är tekniken på de gamla korten för dålig. Dessutom har reglerna för de anslutna företagen och deras medarbetare blivit tydligare. Att byta ut alla ID06-kort är en omfattande process. Total handlar det om 700 000 kort fördelade på 75 000 företag.

Dagens kort är byggda med en teknik som är hackad sedan lång tid tillbaka. Därför är det nu enkelt att byta ut informationen på korten. De är dessutom lätta att kopiera. Det nya kortet bygger på en ny säkrare teknik.

Ett mål med det nya kortet är att det ska bli svårare att fuska sig in på ett bygge. För att nå dit införs ett krav på att firmatecknaren för den firma som ansluter sig till ID06 måste identifiera sig via BankID eller motsvarande i andra länder. I nästa steg måste även den som tar emot ett kort legitimera sig med BankID. För dem som inte har BankID är kravet att de ska visa upp ett giltigt pass.
Vi kommer nu få kontroll över fusket med ID06-systemet där en del beställer kort till personer som inte finns eller med osäker identitet. Och det blir en mycket hårdare koppling till firmatecknaren på företaget vilket ger ett starkare arbetsgivarsamband, säger Peter Löfgren, vd på ID06.
Han räknar med att färre obehöriga kommer kunna ta sig in på byggarbetsplatserna framöver.
När du ska legitimera dig med BankID eller pass så är det en aktiv handling. Den som tar emot kortet får visa att jag är jag och det höjer värdet på själva kortet. Det kommer få en hämmande verkan mot dem som idag fuskar sig in på bygget.

Alla företag som idag är anslutna till ID06 där medarbetare har kort kommer behöva ansluta sig på nytt till ID06. Hittills har två bolag gått med. Det handlar om Skanska och Veidekke.
Nya kort kommer börja att skickas ut från april i år. Förutom det vanliga kortet kommer det även finnas i en variant för mobiltelefonen. I april 2019 kommer samtliga gamla ID06-kort spärras.
Jag uppmanar alla bolag att vara ute i god tid. Det är viktigt för att övergången till de nya korten ska gå så smidigt som möjligt, säger Peter Löfgren.

Men det räcker inte med nya kort att få kontroll på vilka som befinner sig på en byggarbetsplats. Peter Löfgren vill även se ett större medvetande hos arbetsledningen för att få bort springet på bygget.
Under åren har det även kommit signaler om att en del byggnadsarbetare tar sig in på arbetsplatserna genom att smita in på bygget via en öppning vid sidan om karusellen med ID-kontroll.
De som går in via ett hål i staketet kanske inte ens har något ID06. De går bara in och det går inte att hindra med något kortsystem. Istället måste vi få in ett större medvetande ute på byggarbetsplatserna. Det måste bli en del av platschefernas vardag att faktiskt kontrollera människor som de inte känner igen, avslutar Peter Löfgren.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se