Publicerad 21 februari 11:29

Även en nolla kan vara rekord – ingen konfliktdag förra året

Förra årets avtalsförhandlingar är historiska. Trots en del hårda ord lyckades partnerna komma överens utan en enda förlorad arbetsdag på grund av strejk eller lockout.

Trots att avtalsrörelsen var intensiv och omfattande förra året var det lugnt på arbetsmarknaden. Inte en enda arbetsdag försvann samband med förhandlingar på förbundsnivå om nya kollektivavtal 2017. Detta trots att det träffades överenskommelser om 500 avtal för 2,3 miljoner löntagare.

Att det inte förlorades en enda dag under avtalsrörelsen är unik. Det har aldrig hänt tidigare under ett år med en större avtalsrörelse sedan Medlingsinstitutet startade år 2000.

LÄS MER: Allt om avtalsrörelsen 2017

En annan trend på arbetsmarknaden är att det blir allt färre tvister på lokal nivå som blir ett medlingsärende. Under 2017 låg antalet nya fall på rekordlåg nivå. Det största lokala bråket under året var den långvariga och stora konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals. Det är den tvisten som ligger bakom de flesta av de 2 570 arbetsdagar som försvann på grund av konflikter 2017.

Förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 2010 – 2017
2010: 28 892
2011: 254
2012: 37 072
2013: 7 084
2014: 3 450
2015: 234
2016: 10 417
2017: 2 570
(I siffrorna ingår även lokala tvister)

Tre stora konflikter
1990: 700 000 dagar försvann efter en konflikt i banksektorn
2003: 300 000 konfliktdagar på det kommunala området
1995: 200 000 gick bort när parterna inom handeln inte kom överensKälla: Medlingsinstitutet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se