Publicerad 13 februari 06:00

Arbetsgivaren hotade med uppsägning – om inte byggnadsarbetarna gick ur facket

Arbetsgivaren ställde krav på att två byggnadsarbetare skulle gå ur facket, annars skulle de bli uppsagda. Nu stämmer Byggnads bemanningsföretaget på 300 000 kronor för föreningsrättskränkning.

Enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen var de två byggnadsarbetarna anställda i ett bemanningsföretag som Byggnads har hängavtal med. I april 2016 begärde Byggnads att få genomföra ett granskningsbesök på företaget för att kontrollera hur kollektivavtalet följdes.

Efter fackets begäran sa arbetsgivaren att han skulle lägga ner verksamheten i företaget på grund av att han kände sig besvärad av förbundet. Arbetsgivaren ville flytta över arbetstagarna till ett nytt bolag och erbjöd de båda byggnadsarbetarna anställningar i det nya bolaget under förutsättning att de gick ur Byggnadsarbetarförbundet. De anställda uppfattade det som de annars skulle bli uppsagda och accepterade villkoren. De flyttades över till de nya bolaget under juni 2016. Byggnadsarbetarna har i det nya bolaget fortsatt att arbeta med samma arbetsuppgifter som tidigare.

Byggnads har nu stämt bemanningsföretaget. Orsaken är att företaget har vidtagit en åtgärd alternativt hot om åtgärd i syfte att förmå byggnadsarbetarna att inte utnyttja sin föreningsrätt. Byggnads anser att bolagets agerande strider mot medbestämmandelagen. Fackförbundet yrkar på att företaget ska betala allmänt skadestånd till förbundet på 150 000 kronor, samt att bolaget betalar 75 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av byggnadsarbetarna. I stämningsansökan yrkar Byggnads också på ersättning för rättegångskostnader.

Nyckelord:

Arbetsdomstolen

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se