Publicerad 3 januari 09:45

Varnar för asbest i gamla hus - "I slutändan får byggnadsarbetarna ta smällen"

Förra året upptäcktes att byggnadsarbetare utsatts för asbest på drygt ett tiotal byggen i Örebro-Värmland. Nu varnar Byggnads Niklas Nordlund för de livsfarliga fibrerna.

Idag slarvar många byggherrar med att göra asbestinventeringar. Jag vill varna byggnadsarbetare för asbesten i äldre byggnader.
Byggnads regionala skyddsombud Niklas Nordlund har med stigande frustration sett hur arbetare på ett flertal byggen i hans region, Örebro-Värmland, rivit asbest eller utsatts för asbestdamm under förra året, utan att de känt till riskerna.
Folk tror att allt är utrett när man går in och börjar jobba. Men många beställare skjuter bara från höften. De är ju skyldiga att ta prov men det kostar pengar, både att ta prov och sedan stoppa jobb och sanera. Det struntar vissa helt enkelt i, säger han.
I vissa fall har det brustit i kunskap. Inventeringar har gjorts som inte var fullgoda.
Det händer också att byggherren skriver att det inte finns någon asbest men att man ska iaktta försiktighet om det finns gömt. Men problemet är att det i slutändan alltid är byggnadsarbetarna som får ta smällen. Det är de som utsatts för riskerna, säger Niklas Nordlund.

Läs mer:Asbest-en livsfara än idag

HÄR FINNS ASBESTEN, DETTA GÄLLER OCH SÅ GÖR DU OM DU HITTAR DEN (PDF-dokument, 508 kB)

Exemplen i hans region är flera på när byggnadsarbetare ovetande råkat ut för asbest. På ett bygge, i Karlskoga, upptäcktes asbest i plastmattor, trots att byggherren förnekat att asbest fanns. Byggherren gjorde ingen ny inventering eftersom man skulle riva plastmattor i golv och på vägg och inte trodde att där kunde finnas asbest. Också på en annan arbetsplats utsattes en byggnadsarbetare för asbest i plastmattor i flera rum, eftersom ingen inventering gjorts.

Läs mer:
Upptäckte asbest på bygget- trots att byggherren nekat

Asbest spreds vid skolrenovering i Örebro

Arbete stoppat efter asbestlarm på Örebro slott

"Oroande när många renoverar i miljonprogrammet"

Niklas Nordlund påpekar att byggherrarna alltid är skyldiga att undersöka förekomsten av asbest, själva meningen med att inventera och ta in expertis är att upptäcka dolda faror. Sedan har arbetsgivaren alltid en skyldighet att skydda sin personal.
Han är oroad över upptäckten av förra årets fall där byggnadsarbetare på olika sätt utsatts för risker med asbest.
Men det finns sannolikt ett stort mörkertal också, både förra året och åren dessförinnan. Kunskaperna om asbest har i många fall fallit i glömska hos såväl byggnadsarbetare, som arbetsgivare och byggherrar. Det är oroande nu när så många byggnadsarbetare går in och renoverar i miljonprogrammet och andra byggnader från den tiden, säger han.

Problem på många håll

Problemen finns på byggen runtom i landet. Stefan Stavander är ombudsman på Byggnads i region Småland-Blekinge.
Vi har haft flera tillbud när asbest upptäckts i efterhand och byggnadsarbetarna har blivit exponerade, säger han.
Han konstaterar att det krävs både kunskap och noggrannhet för att upptäcka asbest. Ibland finns en matta med de farliga fibrerna dold under flera lager andra mattor.
På ett ställe, vid en renovering, hade man tagit prover på mattan i ett rum men missat att ta på limmet under mattan som visade sig innehålla asbest, säger han.
Cirka 400 000 ton asbest beräknas finnas inbyggt i svenska fastigheter, en stor del i miljonprogrammets hus. Framförallt finns riskerna i för de som renoverar och river i fastigheter från 1950-, 60- och 70-talen. Asbesten är till exempel vanligt som isolering, i kakelfix och fogmassor, fönsterkitt och olika plastmattor, samt lim.


Sjukdomar av asbest

  • Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. De farligaste är lungcancer och mesoteliom.
  • Mesoteliom är en cancerform som i stort sett alltid beror på asbest. I dessa fall tar det ofta 30-40 år innan man insjuknar. Lungcancer kan ta 20-40 år att utveckla.
  • Asbestos är en lungsjukdom som kan uppkomma efter stor dammexponering.

Läs mer:
449 sjuka i asbestcancer

Ska söka svar på varför asbestcancer fortsätter

Då Byggnads förra året under sin arbetsmiljövecka gjorde 128 skyddsronder med fokus på asbest uppvisade 16 stycken arbetsplatser brister. Det rörde sig om allt från att man inte satt upp skyltar eller slussar till att man hoppat över medicinska kontroller eller inte skaffat de tillstånd som behövs.
Under 2013 gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner hos 134 arbetsgivare med fokus på asbest. 78 av dem fick ett eller flera krav. Ett flertal omedelbara förbud lades mot att fortsätta arbetet.

Nyckelord:

Asbest

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se