Publicerad 29 november 2017 10:33

Dämpad syn på orderstockarna men bristen på arbetskraft fortfarande stor

Byggandet har ökat de senaste månaderna. Men byggföretagens syn på orderstockarna är något dämpat jämfört med tidigare, visar senaste Konjunkturbarometern.

I Konjunkturbarometer för oktober rapporterade husbyggarna om en allt svagare byggtillväxt. I november har det skett en dämpning av byggföretagens syn på orderstockarna, men fortfarande är det mer positivt än normalt, visar Konjunkturbarometern för november. Dessutom anser sex av tio byggföretag att det är brist på arbetskraft som är främsta hindret för byggande, vilket är betydligt fler än normalt. Samtidigt uppges antalet anställda ha ökat i större omfattning än normalt de senaste månaderna.
Hur ser framtiden ut? Förväntningarna på hur orderstockarna kommer att utvecklas de närmaste månaderna är mer optimistiska än normalt. Dessutom visar anställningsplanerna på en stark sysselsättningsutveckling framöver. I Konjunkturbarometern publiceras varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen.

Nyckelord:

Byggkonjunktur

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se