Publicerad 7 november 2017 09:51

Arbetsmiljöverket förbjuder försäljning av vindkraftverk: ”Måste rätta till bristerna”

Efter en inspektionsinsats har Arbetsmiljöverket förbjudit försäljning av 23 vindkraftverk från sammanlagt tolv tillverkare. Riskerna för personal som underhåller kraftverken anses för stora.

Fallrisk, risk att komma åt rörliga delar och hissar som inte håller måttet. Det är några av de faror Arbetsmiljöverket identifierat när myndigheten inspekterat 23 färdigbyggda vindkraftverk från tolv olika tillverkare.
– Det utsätter de som åker runt och servar eller besiktigar vindkraftverket för fara, säger Eva Bernmark, projektledare för inspektionsinsatsen.
Inom bygg är bland andra montörer och höghöjdsarbetare som underhåller bladen berörda.
– Om det exempelvis skulle börja brinna där upp måste du kunna ta dig ut på ett säkert sätt, säger Eva Bernmark.

LÄS MER: Hamnade under gjutform på vindkraftsbygge

Arbetsmiljöverket har nu lagt försäljningsförbud mot samtliga vindkraftverk som kontrollerades i insatsen.
– Vi har dels normal arbetsmiljöinspektion i förhållande till arbetsmiljölagen och kontrollerar att den som har ett arbetsställe sköter sig. Men vi har också ansvar för något som kallas marknadskontroll för bland annat maskiner, och vindkraftverk är maskiner. Då går vi inte mot arbetsgivaren utan mot tillverkaren, säger Eva Bernmark.

LÄS MER: Montör miste livet trots säkerhetssele

Tillverkarna måste nu rätta till de brister Arbetsmiljöverket slagit ned på för att förbuden ska hävas.
– Försäljningsförbuden gäller omedelbart. För de vindkraftverk som redan är på marknaden har vi gett tillverkarna ett par månader på sig att rätta till felen. Det vanligaste är att de har fått till årsskiftet, säger Eva Bernmark.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se