Publicerad 7 september 2017 11:08

Nu ska bygg- och anläggningsprogrammet ge högskolebehörighet igen

Sedan gymnasiereformen 2011 har antalet sökande till gymnasiets yrkesprogram stadigt minskat. Nu föreslår regeringen att yrkesprogrammen återigen ska ge grundläggande högskolebehörighet.

2011 genomdrev den dåvarande Alliansregeringen en gymnasiereform som bland annat innebar att yrkesförberedande program inte längre automatiskt gav allmän högskolebehörighet. Kritikerna varnade för minskad social rörlighet och cementerade klassklyftor på lång sikt och färre sökande på kort sikt. Åtminstone vad gäller antalet sökande fick de rätt.
Sedan reformen har antalet sökande till yrkesprogrammen stadigt sjunkit. Läsåret 2007/08 gick 39 procent av eleverna på ett yrkesprogram, enligt regeringens siffror. 2016/17 hade andelen sjunkit till 23 procent.

LÄS MER: Unga väljer bort byggprogrammet

Nu vill regeringen återgå till den gamla ordningen, alltså att alla gymnasieprogram automatiskt ska ge behörighet till studier på högskolenivå. I dag skickades förslaget ut på remiss.
– Eleverna på yrkesprogrammen ska ha en reell möjlighet att gå en utbildning som ger grundläggande behörighet till högre utbildning utan att yrkeskursernas omfattning minskar. Det är bra för eleverna, och det är bra för alla arbetsgivare som har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i ett uttalande.

LÄS MER: Ministern: "Fler lärare bör våga"

Ett av de yrkesgymnasium som haft problem att locka elever är Byggymnasiet i Malmö. Trots att branschen skriker efter arbetskraft hade bara fem niondeklassare i staden sökt bygg- och anläggningsprogrammet som förstaval inför läsåret 2016/17 och skolan hotades av nedläggning.
– Antalet sökande har minskat stadigt. Många elever och föräldrar upplever att man riskerar att låsa in sig i ett yrke och inte kan gå vidare till högskola om man vill det senare i livet, säger rektorn Mia Pontén-Karlberg.
Förslaget att återinföra den allmänna högskolebehörigheten ser hon som ett stort steg i rätt riktning.
– Det är mycket goda nyheter och kommer att öka möjligheten att rekrytera fler elever, säger Mia Pontén-Karlberg.

2011 genomförde den dåvarande regeringen gymnasiereformen GY 2011. Den mest omdebatterade förändringen handlade om att yrkesprogrammen inte längre skulle ge automatisk högskolebehörighet.
Möjligheten att ändå nå allmän högskolebehörighet fanns kvar genom att välja till behörighetsgivande extrakurser, men få valde detta alternativ.
I regeringens nuvarande förslag ska det istället vara möjligt att välja bort studieförberedande moment, samtidigt som allmän högskolebehörighet återinförs som standard.
Förändringarna föreslås träda i kraft läsåret 2019/20.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se