Publicerad 8 september 14:47

Ministern: "Dialog med Arbetsmiljöverket om hur tillsynen kan utvecklas"

Över 100 nya arbetsmiljöinspektörer har anställts och arbetet med att utveckla Arbetsmiljöverkets tillsyn fortsätter, svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Hans Hoff (S).

"På vilket sätt avser ministern och regeringen att agera för att säkerställa att Arbetsmiljöverket agerar när det kommer in anmälningar om farliga arbetsplatser?"
Den frågan ställde riksdagsledamoten Hans Hoff (S) till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter att ha deltagit i arbetsplatsbesök med ombudsmän från Byggnads Väst.
I sitt svar tar statsrådet fasta på de utökade resurser som tillförts myndigheten under mandatperioden och att över 100 nya arbetsmiljöinspektörer anställts.
"
Resurserna inom arbetsmiljöpolitiken har förstärkts med 100 miljoner kronor årligen. Under 2017 har ytterligare 25 miljoner kronor tillförts för att fortsatt stärka Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet", skriver Ylva Johansson.

LÄS MER: Har slutat ringa arbetsmiljöverket

Rörande Arbetsmiljöverkets agerande vid larm om farliga byggen skriver ministern att även Riksrevisionen lyft frågan och påpekat att ett systematiskt sätt att hantera tips kan bidra till förebyggandet av olyckor.
"Arbetsmiljöverket har till 2017 ökat andelen tillsyn som riktar sig mot företag som bryter mot arbetsmiljöregler och har utvecklat sin tipshantering. Regeringen avser följa upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och göra en översyn av Arbetsmiljöverkets instruktion, liksom följdändringar i regleringsbrev", skriver Ylva Johansson.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där

Stort lönegap mellan ackord och tidlön

Hur mycket måste du tjäna för att ligga över lönesnittet för en byggnadsarbetare oavsett löneform och yrke? Här har du svaret.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
Skicka e-post

Är drönarna framtiden på bygget?

Är drönarna framtiden på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, absolut 24
Nej, det tror jag inte 18

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se